Ngày cập nhật 2024-07-25 06:42:15

Mẫu nhật ký thi công mới nhất - Hướng dẫn chi tiết

Lập mẫu nhật ký thi công cụ thể, chi tiết sẽ giúp các nhà thầu, chủ đầu tư và các bên tham gia thực hiện dự án dễ dàng hơn trong việc quản lý công trình. Vậy nguyên tắc khi xây dựng nhật ký thi công là gì? Khi ghi chép nhật ký có lưu ý gì không? Nội dung bản ghi chép bao gồm những gì? Tham khảo thêm qua bài viết dưới đây của Tanca.

Mẫu nhật ký thi công là gì?

thi cong cong trinh

Mẫu nhật ký thi công là mẫu văn bản dùng để ghi lại toàn bộ nội dung thi công của công trình do quản đốc, giám sát lập.

Nội dung mẫu nhật ký ghi rõ tên công trình, công trường, địa điểm thi công, đơn vị nhà thầu thi công, chủ đầu tư, tên bộ phận giám sát thi công….và những nội dung chính cần hoàn thành trong nhật ký thi công.

Xem thêm: Bảng tiến độ thi công chuẩn

Nguyên tắc khi xây dựng nhật ký thi công 

Mẫu nhật ký thi công là văn bản do nhà thầu xây dựng lập cho từng gói thầu hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Hình thức và nội dung của nhật ký thi công sẽ được chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu trước khi tiến hành thi công công trình.

Việc lập nhật ký thi công giúp nhà thầu ghi chép đầy đủ các nội dung, quá trình thi công theo quy định. Ngoài ra, trong trường hợp công trình xây dựng có nhà thầu phụ. Thì tổng thầu sẽ thỏa thuận với nhà thầu phụ trách nhiệm lập nhật ký thi công từng phần phù hợp với công việc mà các bên đảm nhiệm.

Về nguyên tắc lập mẫu nhật ký thi công, căn cứ theo nghị định số 06/2021 / NĐ-CP ngày 26/01/2021 bao gồm:

 • Mẫu nhật ký công trình theo NĐ CP 06/2021 phải được đóng thành quyển. Các trang nội dung phải được đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai từng trang. Việc đóng dấu giáp lai phải được thực hiện trước khi ghi nội dung vào sổ.
 • Mẫu nhật ký thi công theo Nghị định 06 phải có chữ ký của cán bộ kỹ thuật và giám sát thi công hàng ngày.
 • Trang bìa của mẫu nhật ký thi công cần đảm bảo các nội dung: Số, ký hiệu, tên dự án, tên gói thầu, địa điểm xây dựng, tên chủ sở hữu, tên nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, thiết kế, tên người giám sát thi công, tên của nhà xây dựng trực tiếp, mốc thời gian thi công.
 • Trong quá trình thi công, chủ đầu tư hoặc các cá nhân được ủy quyền có thể xem và đóng góp ý kiến ​​vào sổ để đảm bảo chất lượng công trình hoàn thành.
 • Mẫu nhật ký xây dựng được sử dụng cho các hoạt động nghiệm thu và được lưu trữ trong nhóm hồ sơ đã xây dựng.
 • Nội dung ghi chú trong mẫu nhật ký thi công cần được trình bày với những số liệu cơ bản, ngắn gọn và đầy đủ.
 • Mẫu nhật ký thi công phải liệt kê đầy đủ các tài liệu liên quan đến công trình như bản vẽ thi công, bản vẽ thiết kế, dự toán xây dựng,...

Xem thêm: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

Cách ghi nhật ký thi công

Để cập nhật chính xác nội dung của mẫu nhật ký công trình mới nhất. Chúng tôi sẽ tổng hợp cho các bạn một vài nội dung cơ bản khi lập nhật ký thi công:

Bìa nhật ký

Bìa của mẫu nhật ký thi công bao gồm các nội dung sau:

 • Tên nhà thầu hoặc nhà thầu chính chịu trách nhiệm thi công xây dựng công trình
 • Tên dự án:.....
 • Số sổ:… / tổng số nhật ký thi công do nhà thầu lập
 • Tên công trình xây dựng
 • Địa điểm xây dựng dự án
 • Tên công ty là chủ đầu tư
 • Đơn vị thi công dự án
 • Nhật ký năm xây dựng
 • Có dấu giáp lai của đơn vị mở sổ

Tổng quan dự án

 • Tên công trình xây dựng.
 • Địa điểm xây dựng công trình. 
 • Chủ đầu tư dự án, địa chỉ, số điện thoại.
 • Thông tin nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Họ và tên giám sát, số điện thoại.
 • Thông tin của nhà thầu thi công: Tên đơn vị thi công, tên người quản lý tại công trường.
 • Thông tin về nhà thầu thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công: Họ và tên kiến ​​trúc sư.
 • Các thông tin liên quan đến gói thầu xây lắp như ngày khởi công hợp đồng, ngày khởi công thực tế, thời điểm bàn giao theo hợp đồng, thời điểm bàn giao thực tế.
 • Số trang trong nhật ký: Từ trang….đến trang…..
 • Đóng dấu giáp lai và chữ ký của nhà thầu, chủ đầu tư.

Chi tiết dự án

Tùy thuộc vào mẫu nhật ký thi công, thỏa thuận của các bên trước khi chuẩn bị mẫu nhật ký thi công, thông tin chi tiết của công trình có thể bao gồm:

 • Ngày tháng năm
 • Thời tiết
 • Chi phí ước tính
 • Công việc do nhà thầu thực hiện (thiết bị, nhân công)
 • Bản nhận xét, đánh giá của chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công xây dựng công trình
 • Nhận xét của nhà thầu.

Hướng dẫn ghi chú

Mẫu nhật ký thi công ghi lại tất cả các nội dung của công việc xây dựng. Do đó, khi ghi sổ, nhà thầu cần thể hiện các nội dung sau:

 • Diễn biến của quá trình xây dựng bao gồm ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ…
 • Tình hình thi công xây dựng công trình.
 • Mô tả tất cả các sự cố phát sinh trong quá trình thi công theo ngày cụ thể.
 • Phương hướng và hướng xử lý, giải quyết phù hợp.
 • Mẫu nhật ký thi công sẽ được lập theo từng công trình, hạng mục cụ thể. Mỗi trang sẽ được đánh số, đóng dấu viền cụ thể.
 • Nhà thầu phụ khi lập mẫu nhật ký thi công cho từng hạng mục phụ trách phải chuyển cho nhà thầu chính khi công trình hoàn thành.
 • Ghi rõ họ tên, danh sách những người tham gia xây dựng công trình.
 • Việc ghi chép tiến độ, tình hình quá trình thi công cần được ghi chép cụ thể, tỉ mỉ thời gian bắt đầu, quá trình triển khai công việc cụ thể.

Nội dung ghi chú chi tiết

Diễn biến của điều kiện xây dựng, số lượng thiết bị và nguồn nhân lực sử dụng cho công việc xây dựng mỗi ngày. Ngoài ra, cần thể hiện chi tiết kết quả nghiệm thu công trình hàng ngày;

 • Thông tin về các vấn đề như sự cố, tai nạn và hướng khắc phục của nhà thầu thi công.
 • Kiến nghị của các nhà thầu tham gia vào tổng thể dự án. 
 • Ý kiến ​​và hướng xử lý của các bên liên quan.

Những lưu ý khi lập nhật ký thi công

 • Trong quá trình ghi chép các thông tin trong nhật ký thi công, cần rõ ràng và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Đặc biệt không được tẩy xóa nội dung. 
 • Nếu ghi sai có thể gạch chéo nội dung và ghi lại. Trường hợp còn giấy trắng trong trang giấy phải gạch chéo nội dung trống sau đó ký tên theo quy định.
 • Ngày, giờ nghiệm thu các hạng mục được ghi rõ trong nhật ký thi công. 
 • Trong sổ nhật ký thi công phải có nội dung liên quan đến việc bàn giao công trình, ghi rõ tổng số trang trong sổ.

Mẫu nhật ký thi công 2022

Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình thì có thể tham khảo ngay mẫu nhật ký giám sát thi công qua nội dung dưới đây:

mau nhat ky thi cong
mau nhat ky
nhat ky thi cong
mau nhat ky

Việc ghi chép nhật ký thi công là điều các nhà thầu thi công công trình cần thực hiện trong quá trình triển khai dự án. Hy vọng những chia sẻ trên và mẫu nhật ký chi tiết mà Tanca đã giới thiệu ở trên sẽ cung cấp cho bạn thông tin bổ ích.

Lê Thị Thuỳ Vi