Thêm nhân viên mới

Tóm tắt bài viết

 

Bạn có thể chọn một trong những cách sau đây để thêm mới tài khoản nhân viên:

●  Thêm tay: vào mục nhân sự chọn tạo mới và điền đầy đủ thông tin nhân viên

Bước 1: Vào mục Nhân sự nhấn Tạo mới và cập nhật các thông tin cơ bản cần thiết của nhân viên (bao gồm Mã nhân viên, Họ tên, Số điện thoại, Vùng, Chi nhánh, Phòng ban, Chức danh và Nhóm truy cập,…) 

Bước 2: Nhấn tạo mới để hoàn tất 

●  Nhập file:

Bước 1: Chọn vào kí hiệu tam giác 

Bước 2: Chọn nhập nhập file 

Bước 3: Danh sách nhân viên mới 

Bước 4: Tải file thông tin và nhập dữ liệu vào file 

Bước 5: Lưu file và tải file lên hệ thống 

 

●  Mời nhân viên qua mail: 

Cách này bạn chỉ cần chia sẻ liên kết từ hệ thống cung cấp, các thành viên sẽ tự điền thông tin một cách nhanh chóng. Để đảmbảo bảo mật bạn sẽ cần phải duyệt lại các thông tin đó

Bước 1: Bấm tạo mới 

Bước 4: Bạn kiểm tra thông tin và phê duyệt hồ sơ nhân sự mới 


 


 

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat