Quản lý công việc của tôi

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Ở mục Việc của tôi, bạn có thể tạo mới và chỉnh sửa các công việc của cá nhân, hoặc quản lý những công việc mà bạn được giao.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào Giao việc

Bước 2: Tại mục Giao việc bấm Công Việc của tôi Nhấn nút + Thêm việc

Bước 3: Nhập Tiêu đề công việc của bạn.

Bước 4: Nhấn phím Enter để thêm mới công việc

Lọc tình trạng công việc

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào Giao việc.

Bước 2: Tại mục Giao việc bấm chọn một dự án. 

Bước 3: Tại danh sách các công việc rê chuột và nhấn chọn Chưa hoàn thành

Bước 4: Có 4 bộ lọc chính:

●  Chưa hoàn thành: Mặc định của bộ lọc này sẽ hiển thị các công việc Chưa hoàn thành.

●  Đã hoàn thành: có thể lọc theo Tất cả hoàn thànhĐã hoàn thành kể từ (Ngày đến ngày)/ Hôm nayHôm qua1 tuần/ 2 tuần/ 3 tuần/ 1 tháng/ Hoàn thành vào ngày (chọn 1 ngày có deadline cụ thể)

●  Tình trạng phê duyệt: Được chấp nhận/ Yêu cầu thay đổi/ Đã từ chối.

●  Tất cả

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat