Tạo công việc theo Dự án, Phòng Ban, Chiến dịch

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Tanca cung cấp nhiều mẫu quản lý công việc cho các phòng ban, bộ phận trong công ty. Các công ty có thể sử dụng các mẫu này để tham khảo cho việc quản lý công việc, dự án hay điều hành trong các doanh nghiệp của mình. Mọi nhân viên có thể tham gia vào các công việc một cách dễ dàng dựa trên các mẫu có sẵn này. Bạn có thể tự tạo để thay đổi các trường theo nhu cầu. Các lựa chọn Tạo dự án như bao gồm:

●  Dự án mới: Bạn có thể tự tạo và chọn các Chế độ xem mặc định theo nhu cầu. 

●  Sử dụng mẫu: Các công ty có thể sử dụng các mẫu có sẵn này để tham khảo cho việc quản lý công việc. 

●  Tải tệp lên: Tanca hỗ trợ khách hàng tải dự án lên hệ thống bằng mẫu excel đã có sẵn bằng cách. 

Chọn theo mẫu

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào Giao việc

Bước 2: Tại mục Giao việc bấm Thêm dự án

Bước 3: Tạo dự án theo Sử dụng mẫu.

Bước 4: Bạn kiểm tra và lựa chọn mẫu dự án phù hợp với loại hình hoạt động của dự án bạn muốn tạo, sau đó bấm Dùng mẫu này

Nhập dự án

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào Giao việc

Bước 2: Tại mục Giao việc bấm Thêm dự án

Bước 3: Tạo dự án theo Tải tệp lên

Bước 4: Đầu tiên bạn nhập Tên Dự án, cập nhật các thông tin Chi nhánhPhòng banNhân viên thuộc dự án này. 

Bước 5: Sau khi thêm mới, Bạn Tải về File mẫu, điền các thông tin vào File đó và lưu lại

 

Bước 6: Chọn Tải lên file dữ liệu để điền thông tin và lưu lại sau đó chọn File bạn vừa cập nhật.

Ghi chú: Bạn cũng có thể bấm Hủy và làm lại, nếu thao tác của bạn gặp vấn đề.

Tạo dự án mới

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào Giao việc

Bước 2: Tại mục Giao việc bấm Thêm dự án

Bước 3: Tạo dự án theo Dự án mới

Bước 4: Bạn điền Tên dự án

Bước 5: Lựa chọn hiển thị dự án theo Danh sáchBảngTiến độLịch, và cập nhật các thông tin như Chi nhánhphòng bannhân viên thuộc dự án này nếu có. 

 

Hoàn thành 1 dự án

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào Giao việc

Bước 2: Tại mục Giao việc bấm chọn một dự án. 

Bước 3: Bấm vào dấu mũi tên bên cạnh tên dự án và chọn Lưu trữ dự án

Lưu ý: Bạn có thể bỏ chọn lưu trữ nếu muốn. Để xem các dự án bạn đã hoàn xong và lưu trữ, bấm chọn Hiển thị dự án lưu trữ ngay thanh menu bên tay trái danh sách dự án. (Hình ảnh)


 

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat