Hướng dẫn cách chấm công điện thoại

Tóm tắt bài viết

Giới thiệu: Chấm công trên điện thoại là cách chấm công bằng việc tải ứng dụng di động và chấm công theo các hình thức được thiết lập.

Các bước:

Bước 1: Tải ứng dụng Tanca từ kho tải 

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản đã có

Bước 3: Bấm nút Vào ca trên trang chủ.

Bước 4: Chọn Ca làm cần chấm.

Bước 5: Nếu như bạn thỏa điều kiện chấm của Wifi, GPS hay QRCode hệ thống sẽ chuyển sang chế độ Ra ca.

Bước 6: Kiểm tra lại phần chấm công để xem lại Lịch sử vào ra và bảng tính công

Hỏi đáp:

Vì sao tôi đến đúng vị trí nhưng không chấm công thành công?

Các trường hợp liên quan đến vấn đề chấm công theo vị trí không thành công bao gồm.

Một là, máy của người dùng chưa cấp quyền GPS cho Tanca

Hai là, định vị GPS của điện thoại bị chập chờn và cần phải khởi động điện thoại lại. Hoặc người dùng cần kiểm tra lại Google Map

Ba là, sự cập nhật của các phiên bản Android hay IOS có thể ảnh hưởng đến tính năng GPS.

Bốn là, thiết bị và ứng dụng Tanca có xung đột. Trường hợp này người dùng cần báo lỗi trên ứng dụng để Tanca kiểm tra.

Vì sao điện thoại của tôi báo Ứng dụng đang sử dụng vị trí của bạn?

Trong trường hợp, người Quản trị thiết lập tính năng Theo dõi vị trí trong ca, ứng dụng sẽ hỏi quyền cho phép của người dùng (nhân viên). Khi người dùng đồng ý ứng dụng sẽ lấy vị trí theo thời gian thực và thông báo trên điện thoại cho người dùng?

Khi tôi quên Ra ca thì sẽ như thế nào?

Có 2 trường hợp xảy ra. Một là, nếu bạn quên ra ca thì ngày tiếp theo tình trạng của điện thoại của bạn vẫn hiển thị nút Ra ca. Hai là, nếu công ty bạn sử dụng tính năng Tự động ra ca cho ngày hôm sau, thì ngày kế tiếp hệ thông sẽ hiển thị nút Vào ca.

Vì sao truy cập vào đúng Wifi nhưng tôi vẫn không chấm được?

Do một vài Wifi sau thời gian hoạt động thì số BSSID của Wifi sẽ bị nhảy sang số khác. Do vậy khi bạn dùng đúng tên Wifi nhưng BSSID đã bị thay đổi nên bạn không thể chấm công được. Trường hợp này bạn nên báo với quản lý để cập nhật BSSID mới.

Làm sao biết bán kính chấm công cần thiết là khi nào?

Một số điện thoại có sự chênh lệch vị trí GPS so với bản đồ vài chục M (bị caching vị trí hoặc cấu hình sai), do vậy có khi bạn ở tại vị trí chấm công nhưng vẫn không chấm công được ( Bạn có thể thiết lập phần bán kính trong cấu hình vị trí, bán kính tốt nhất nên từ 500-1000m)

Ứng dụng Tanca sử dụng toạ độ GPS do thiết bị( điện thoại) cung cấp. Trong một số trường hợp, do điện thoại chưa cập nhật vị trí mới, nên vị trí mà Tanca ghi nhận được sẽ bị sai lệch so với vị trí thực tế của bạn. Trong trường hợp này, vui lòng thao tác theo các bước sau để cập nhật lại vị trí hiện tại của bạn:

Mở ứng dụng bản đồ mặc định trên điện thoại của bạn lên(Bản đồ Google, AppleMap), kiểm tra vị trí hiện tại của bạn hiển thị trên bản đồ, bấm vào nút Vị trí của tôi trên bản đồ

Dù trong bán kính cho phép, nhưng ở các tầng cao tầng hệ thống có thể phát hiện ra không?

Không! Ứng dụng Tanca không thể phát hiện vị trí trong các nhà cao tầng. Để xác thực vị trí ở nhà cao tầng, bạn nên bật thêm tính năng cung cấp hình ảnh + GPS.

Ứng dụng có cần xác thực khuôn mặt khi chấm công?

Một số nhân viên có thể được thiết lập xác thực khuôn mặt khi chấm công. Khi xác thực hệ thống sẽ kiểm tra khuôn mặt của nhân viên trước khi quá trình chấm công thành công.

Một nhân viên giả định vị thì có bị phát hiện ra không?

Tanca sẽ cảnh báo cho Quản lý các trường hợp rủi ro trong việc giả định vị chấm công. Bạn có thể xem trong phần thiết lập.

Làm cách nào để cảnh báo quên chấm công?

Bạn có thể cài đặt trên điện thoại tại phần Tải khoản | Cảnh báo


 

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat