Thiết lập Camera AI

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Bạn có thể đồng bộ một số Camera AI trên thị trường với hệ thống Tanca. Việc đồng bộ sẽ cho phép nhân viên xác thực được dữ liệu chấm công của họ trên ứng dụng Tanca, đồng thời bảng công cũng được tự động tạo ra trên Tanca. Để thiết lập chấm công trên Camera AI Hanet sẽ bao gồm 2 giai đoạn:

  • Thiết lập tài khoản trên Cameara Hanet
  • Đồng bộ tài khoản và dữ liệu hình ảnh lên Tanca.

Thiết lập tài khoản trên Cameara Hanet

Các bước:

Bước 1: Tải ứng dụng có tên Hanet trên Appstore hoặc Google Play.

Bước 2: Đăng ký 1 tài khoản trên Hanet Connect và tạo 1 địa điểm của Camera.

Bước 3: Bám nút Thêm Camera và bấm nút Tiếp tục.

Bước 4: Vào mục có biểu tượng 3 xọc chọn Quét mã QR

Bước 5: Sử dụng Camera AI và cắm điện vào. Sử dụng mã QR Code và để trước Camera để bắt đầu kết nối.

Bước 6: Sau khi đèn chớp và kết nối thành công hãy quay về trang chủ và thấy Camera của bạn được hiển thị.

Đồng bộ tài khoản và thiết bị lên Tanca.

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải và mục mục Tích hợp

Bước 2: Chọn Hanet.

Bước 3: Chọn Kết nối và hiển thị Kết nối thành công

Bước 4: Màn hình Đăng nhập sẽ hiển thị, bạn cần điền thông tin đã đăng ký trên App Hanet vào phần đăng nhập. Nếu chính xác hệ thống sẽ thông báo thành công.

Đồng bộ hình ảnh FaceID để chấm công.

 

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải và chọn mục Chấm công

Bước 2: Chọn tab Camera AI và tab Mã FaceiD. (Hình ảnh)

Bước 3: Chọn Đồng bộ hình ảnh để đồng bộ FaceID đã được tạo từ App Hanet 

Bước 4: Nếu như hình ảnh còn thiếu bạn có thể tạo FaceID từ Tanca bằng cách:

  • Đề nghị nhân viên cập nhật ảnh đại điện trên ứng dụng Tanca
  • Hoặc sửa và thêm ảnh trưc tiếp 


 

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat