Tải Ứng dụng Tanca và đăng nhập tài khoản

Tóm tắt bài viết

 

1. Tải ứng dụng Tanca trên Appstore hoặc Google Play

Bước 1: Kho tải -> Truy cập vào kho tải Google Play hoặc App Store 

Bước 2: Tìm kiếm: Gõ từ khóa Tanca để tìm kiếm, và tải ứng dụng Tanca về điện thoại

 

2. Đăng nhập vào ứng dụng:

 Bước 1: Nhập số điện thoại của bạn mà bạn đã cung cấp cho Quản trị -> Bấm Đăng nhập 

 Bước 2: Nhập mã OTP 6 số được gửi về và đăng nhập vào ứng dụng

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat