Tắt/ bật loại yêu cầu

Tóm tắt bài viết

Giới thiệu: Ở mục này hệ thống cho phép bạn bật/ tắt các loại yêu cầu quản lý muốn cho nhân viên sử dụng

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải.

Bước 2: Chọn mục Cài đặt.

 

Bước 3: Bật/tắt các loại yêu cầu

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat