Quản lý lịch làm việc linh hoạt

Tanca giúp tối ưu hóa lịch làm việc để tăng năng suất và linh hoạt cho tất cả các ca làm việc.

Quản lý ca làm việc

Quản lý và sắp xếp các ca làm việc một cách hiệu quả để đảm bảo nhân sự và bao phủ công việc hợp lý.

Mô tả và Đăng bài công việc

Tạo và đăng bài mô tả công việc để thu hút ứng viên phù hợp cho các ca làm việc khác nhau.

Thiết lập thời gian nghỉ

Dễ dàng thiết lập thời gian ăn trưa hoặc nghỉ ngơi trong ca làm việc. Hệ thống sẽ tính toán chính xác giờ làm việc thực tế của nhân viên.

Phân biệt các ca làm việc

Phân biệt các ca làm việc từ xa, ca làm thêm giờ và dễ dàng tính toán thời gian cho các ca này.

Lịch làm việc chủ động

Lên kế hoạch và tạo lịch làm việc chủ động để quản lý khối lượng công việc một cách hiệu quả.

Nhiều cách sắp xếp ca làm việc

Cung cấp các tùy chọn linh hoạt để sắp xếp ca làm việc theo khả năng và sở thích của nhân viên.

Tạo các ca mở

Cho phép nhân viên chọn các ca mở phù hợp với thời gian rảnh của họ.

Quản lý nhiệm vụ theo giờ

Quản lý các nhiệm vụ theo giờ, cho phép quản lý phân công các nhiệm vụ chi tiết trong giờ làm việc.

Nắm bắt và mô tả nhiệm vụ

Nhân viên nắm bắt chi tiết nhiệm vụ và mô tả dựa trên giờ làm việc.

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự hiểu rõ sự phát triển của nhân sự trong doanh nghiệp của họ.

Số lượng nhiệm vụ và nhân viên

Đếm số lượng nhiệm vụ trong một ca và số lượng người thực hiện nhiệm vụ trong các khu vực khác nhau.

Câu hỏi thường gặp