Mô hình SMART là gì? Lợi ích, cách ứng dụng và ví dụ thực tiễn

Mục tiêu SMART giúp bạn có thể đưa ra định hướng kinh doanh đúng đắn, sẽ hướng dẫn bạn và nhân viên dễ dàng thông qua các quyết định hàng ngày.