Ngày cập nhật 2024-06-13 19:53:35

Mẫu Đơn Khiếu Nại Là Gì? Mẫu Đơn Chi Tiết Mới Nhất Năm 2024!

Mẫu đơn khiếu nại là gì? Cách viết mẫu đơn thế nào cho chính xác theo quy định của pháp luật? Đơn khiếu nại được xem là loại văn bản hành chính không thể thiếu trong suốt quá trình khiếu nại một vấn đề nào đó tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hãy cùng Tanca xem ngay bài viết để hiểu hơn cách, để người làm việc bảo vệ quyền lợi của mình thông qua loại đơn này!

Mẫu đơn khiếu nại là gì?

làm đơn

Theo Điều 2 của Luật Khiếu nại 2011 ban hành, định nghĩa về khiếu nại được mô tả như sau:

Đây là hành động của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo quy trình được quy định bởi Luật này, nhằm yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của những người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền khiếu nại bằng cách viết đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết các vấn đề cụ thể. Quá trình và giải quyết khiếu nại phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, đơn khiếu nại là một mẫu văn bản hành chính được tạo ra để gửi đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nhằm trình bày nội dung khiếu nại và đề xuất giải quyết những vi phạm pháp luật. Dựa vào nội dung được trình bày trong đơn, các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và giải quyết tình huống đó.

Xem thêm:

Các nội dung cần có trong một mẫu đơn khiếu nại đúng quy định

mẫu đơn kiếu nại

Tại điều 8 của Luật Khiếu nại 2011 quy định rõ hai hình thức sau đây:

 • Khiếu nại bằng đơn.
 • Khiếu nại trực tiếp.

Trong đó để thực hiện khiếu nại bằng đơn, thì đơn phải bao gồm các thông tin theo hướng dẫn sau đây để đảm bảo tính rõ ràng và chi tiết:

 • Ngày, tháng, năm khiếu nại
 • Tên và địa chỉ của người khiếu nại:

- Nếu người viết đơn khiếu nại là người đại diện cho một cơ quan hoặc tổ chức, đơn khiếu nại phải bao gồm các thông tin sau để chỉ rõ chức danh và tên của cơ quan hoặc tổ chức mà người đó đại diện:Chức danh của người đại diện; Tên cơ quan hoặc tổ chức mà người đại diện đang đại diện.

- Nếu người viết đơn khiếu nại là người được ủy quyền, đơn khiếu nại phải ghi rõ thông tin về cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã ủy quyền cho người đó để khiếu nại.

 • Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân bị khiếu nại
 • Nội dung và lý do khiếu nại, cùng với tài liệu liên quan đến vấn đề khiếu nại
 • Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

Đơn khiếu nại phải được người khiếu nại ký tên hoặc đóng dấu nếu có.

Mẫu Đơn Chi Tiết Mới Nhất Năm 2024

Có mấy loại đơn khiếu nại

Hiện nay, có một số loại đơn phổ biến được sử dụng trong quá trình khiếu nại và giải quyết tranh chấp. Dưới đây là một số loại đơn thường gặp:

 • Đơn khiếu nại hành chính: Là loại đơn khiếu nại được sử dụng để yêu cầu cơ quan hành chính xem xét lại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
 • Đơn khiếu nại tư pháp: Đây là loại đơn dùng trong các vụ án dân sự, hình sự hoặc hành chính, khi người khiếu nại muốn đưa vấn đề của mình lên tòa án để được giải quyết.
 • Đơn khiếu nại lao động: Đơn này thường liên quan đến các vấn đề lao động, như vi phạm quyền lợi lao động, chế độ làm việc, lương thưởng, bảo hiểm xã hội, và các tranh chấp lao động khác.
 • Đơn khiếu nại tiêu dùng: Được sử dụng khi người tiêu dùng gặp vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, quyền lợi tiêu dùng, hoặc có khiếu nại về hành vi gian lận, lừa đảo từ các doanh nghiệp.
 • Đơn khiếu nại môi trường: Đây là loại đơn khiếu nại liên quan đến việc xâm phạm môi trường, ô nhiễm môi trường, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Trên đây chỉ là một số loại đơn khiếu nại phổ biến, và có thể có nhiều loại đơn khác tùy thuộc vào lĩnh vực và quy định của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Thủ tục khiếu nại cần biết

Theo quy định tại Điều 7 của Luật Khiếu nại 2011, khi người khiếu nại có căn cứ cho rằng một quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính vi phạm pháp luật và trực tiếp xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của mình, người viết đơn có các quyền và quy trình sau:

Khiếu nại lần đầu

Đối với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của một cá nhân hoặc cơ quan, người viết đơn có thể gửi khiếu nại lần đầu cho người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính, hoặc có thể khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Đối với trường hợp khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà đơn không được giải quyết, người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai trực tiếp đến Thủ trưởng cấp trên của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu, hoặc có thể khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Khiếu nại lần hai

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết của đơn lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà đơn khiếu nại không được giải quyết, người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai trực tiếp đến Thủ trưởng cấp trên của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

Hoặc người khiếu nại có thể khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Khiếu nại lần ba

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc quá thời hạn quy định mà đơn không được giải quyết, người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người khiếu nại có thể khiếu nại trực tiếp đến Bộ trưởng tương ứng nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà đơn không được giải quyết. Hoặc người khiếu nại có thể khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Đối với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người khiếu nại lần đầu có thể khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà đơn không được giải quyết, người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Các bước thực hiện đúng quy định

Trong quy trình khiếu nại, người viết đơn khiếu nại cần tuân thủ các bước sau:

 • Bước 1: Người viết khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết khiếu nại trực tiếp hoặc nộp đơn.
 • Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xác nhận và thụ lý đơn khiếu nại.
 • Bước 3: Cơ quan tiến hành xác minh nội dung đơn khiếu nại.
 • Bước 4: Cơ quan thông báo quyết định giải quyết khiếu nại và tổ chức đối thoại để làm rõ thông tin.
 • Bước 5: Cơ quan đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng và tiến hành thi hành quyết định đó.

Qua quy trình này, người khiếu nại có cơ hội được giải quyết bất công một cách công bằng và có thể tiếp tục đề nghị giải quyết nếu không hài lòng với kết quả ban đầu.

Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là khoảng thời gian được quy định để người khiếu nại có quyền gửi khiếu nại sau khi nhận được quyết định hành chính hoặc biết được về quyết định hành chính, hành vi hành chính. Thời hiệu khiếu nại được xác định là 90 ngày tính từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được về quyết định đó.

Tuy nhiên, trong trường hợp người khiếu nại không thể thực hiện quyền khiếu nại trong thời hiệu quy định do những lý do như ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc bất kỳ trở ngại khách quan nào khác, thì thời gian bị ảnh hưởng bởi những trở ngại đó sẽ không được tính vào thời hiệu khiếu nại. Điều này đảm bảo rằng người viết đơn khiếu nại không sẽ bị thiệt hại trong việc thực hiện quyền khiếu nại do những tình huống không thể kiểm soát được.

Trên đây là tất cả các nội dung mà Tanca đã tổng hợp liên quan đến Mẫu đơn khiếu nại! Hy vọng các bạn đã nắm bắt được khái niệm cũng như những thông tin cần thiết để đảm bảo việc khiếu nại cũng như quá trình khiếu nại được diễn ra một cách chính xác nhất. Đừng quên theo dõi Tanca để cập nhật các thông tin mới nhất một cách nhanh chóng.

Lê Thị Thuỳ Vi
Bài viết mới
Bài viết liên quan