Ngày cập nhật 2024-06-13 20:26:40

Bảng Lương Năm 2024 Sẽ Có Thay Đổi Gì Từ Ngày 1/7/2024?

Bảng lương năm 2024 khi nào sẽ được cập nhật? Liệu có thay đổi đáng kể nào cho các đối tượng lao động hiện nay? Cùng Tanca xem ngay bài viết dưới đây, để nắm bắt được các thông tin cần biết về cách tính lương mới nhất năm 2024!

Thời điểm chính thức để cải cách bảng lương năm 2024

lương thưởng

Thông tin dự kiến về thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 đã được Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Vương Đình Huệ, tiết lộ tại Diễn đàn Kinh tế, Xã hội Việt Nam diễn ra vào ngày 19/9/2023. Theo thông tin này, dự kiến thời điểm áp dụng cải cách tiền lương sẽ là từ ngày 01/7/2024, tuy nhiên điều này có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Chính phủ đã đưa ra nhiều chỉ thị để chuẩn bị cho quá trình cải cách tiền lương năm 2024, sau khi đã trì hoãn ba lần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cụ thể, ba lần trì hoãn này được xác định như sau:

 • Lần trì hoãn thứ nhất: Cải cách tiền lương được lùi lại đến ngày 01/7/2022, theo quyết định của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13 diễn ra vào ngày 01/10/2020.
 • Lần trì hoãn thứ hai: Tiếp tục kéo dài thời gian trì hoãn cải cách tiền lương đến một thời điểm thích hợp, được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết số 34 ngày 13/11/2021.
 • Lần trì hoãn thứ ba: Quyết định hoãn cải cách tiền lương và thực hiện việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023 áp dụng cho cán bộ, công chức, và viên chức.

Vì vậy, nếu không có thay đổi, dự kiến từ ngày 01/7/2024, cải cách về chính sách tiền lương sẽ được thực hiện cho cán bộ, viên chức, công chức, người lao động làm việc ở khu vực công và người lao động ở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là thời gian dự kiến, theo dõi Tanca để có thể cập nhật những thông tin về chính sách bảng lương nhanh nhất!

Xem thêm:

Lương thưởng sẽ tính theo vị trí việc làm của công chức?

Theo nội dung của Nghị quyết số 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quá trình cải cách tiền lương sẽ không chỉ đơn thuần là thay đổi hệ số và lương cơ sở như hiện tại. Thay vào đó, dự kiến từ ngày 01/7/2024, cán bộ, viên chức sẽ được áp dụng hệ thống bảng lương mới dựa trên vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế cho hệ số kết hợp với mức lương cơ sở.

Điều này có nghĩa là mức lương của mỗi cá nhân sẽ phụ thuộc vào vị trí công việc mà họ đảm nhiệm và chức vụ lãnh đạo, thay vì dựa trên hệ số như trước đây. Tuy nhiên, mức lương này sẽ được đảm bảo không thấp hơn mức lương hiện tại mà cán bộ, công chức, và viên chức đang nhận.

Theo Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, vị trí việc làm được xác định dựa trên chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để quyết định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, và đơn vị. Điều này có nghĩa rằng việc trả lương theo vị trí việc làm sẽ đảm bảo rằng cán bộ, công chức, và viên chức sẽ nhận được mức lương phù hợp với vị trí mà họ đang đảm nhiệm trong công việc.

Nhìn chung, việc trả lương theo phương pháp mới trong quá trình cải cách tiền lương sẽ đảm bảo rằng mức lương được hưởng sẽ tương xứng với nỗ lực và đóng góp của cán bộ, công chức, và viên chức, không còn bất công so với cách tính lương hiện tại.

Toàn bộ 5 bảng lương mới nhất cho công nhân, viên chức, cán bộ và lực lượng vũ trang

trả lương

Theo kế hoạch cải cách tiền lương, dự kiến sẽ có năm bảng lương được áp dụng cho các nhóm cán bộ, công chức, và viên chức khác nhau. Các bảng lương này sẽ giúp xác định mức lương phù hợp với từng đối tượng và lĩnh vực công việc. Dưới đây là mô tả cơ bản về năm bảng lương này:

 • Bảng lương 01: Bảng lương chức vụ áp dụng cho các cán bộ, công chức, và viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (qua quá trình bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương cho đến cấp xã.
 • Bảng lương 02: Bảng lương chuyên môn và nghiệp vụ dựa trên ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp, áp dụng chung cho công chức và viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.
 • Bảng lương 03: Bảng lương sĩ quan quân đội và sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an, dựa trên chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm.
 • Bảng lương 04: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật của công an.
 • Bảng lương 05: Bảng lương công nhân quốc phòng và công nhân công an, trong đó sẽ duy trì tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay.

Các bảng lương này sẽ được thiết kế để đảm bảo rằng mức lương phù hợp với trách nhiệm và vai trò của từng nhóm cán bộ, công chức, và viên chức. Đồng thời, việc duy trì tương quan tiền lương giữa lực lượng vũ trang và công chức hành chính nhằm đảm bảo tính công bằng và cân đối trong hệ thống tiền lương của quốc gia.

Các yếu tố xây dựng nên bảng lương năm 2024 cho công nhân, viên chức, cán bộ và lực lượng vũ trang

Theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, việc xây dựng và thiết kế 05 bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ đưa vào xem xét các yếu tố sau đây, nhằm nâng cao tính công bằng và hiệu quả trong hệ thống tiền lương:

 • Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện tại, thay thế bằng mức lương cơ bản được xác định bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Điều này giúp định rõ và minh bạch hơn về mức lương mà mỗi người sẽ nhận được.
 • Thực hiện việc thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp). Điều này đảm bảo rằng họ sẽ không áp dụng bảng lương công chức, viên chức mà thay vào đó sẽ tuân thủ hệ thống chế độ lao động phù hợp.
 • Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công, không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1). Điều này đảm bảo rằng công chức, viên chức không nhận mức lương thấp hơn so với lao động trong lĩnh vực doanh nghiệp tương đương về trình độ đào tạo.
 • Mở rộng phạm vi của quan hệ tiền lương để xác định cụ thể mức lương trong bảng lương, tiến gần hơn đến mô hình tiền lương trong doanh nghiệp và phù hợp với tài nguyên của Nhà nước. Hành động này nhằm đảm bảo tính cân đối và sự linh hoạt của hệ thống tiền lương đối với biến động kinh tế và xã hội.
 • Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tuân thủ quy định của bảng lương mới. Điều này giúp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức,... nỗ lực hơn và đóng góp tích cực vào công việc của mình.

Qua việc áp dụng các yếu tố trên, mong đợi rằng hệ thống bảng lương mới sẽ tạo ra một môi trường công bằng và đáng tin cậy trong việc xác định mức lương cho cán bộ, công chức, viên chức và quân đội vũ trang, từ đó thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và quốc phòng.

Lương cơ bản và lương phụ cấp chiếm bao nhiêu trong tổng lương

Theo hướng cải cách tiền lương năm 2024, đã được tinh chỉnh cụ thể để đảm bảo tính công bằng và minh bạch hơn. Cơ cấu tiền lương mới được tính theo công thức hướng dẫn sau:

Lương thực nhận = Lương cơ bản + Phụ cấp (nếu có) + Thưởng (nếu có)

Trong hệ thống này, việc phân chia quỹ lương được xem xét một cách cân đối. Lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức lương cơ bản mà mỗi người sẽ nhận được. Các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương, được xem xét dựa trên các yếu tố đặc thù của công việc hay điều kiện làm việc. Điều này nhằm đảm bảo rằng mọi người sẽ được công nhận và đền đáp công việc và đóng góp của mình.

Ngoài ra, quỹ tiền thưởng được xác định ở mức khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Điều này nhằm khuyến khích và đánh giá công việc hiệu quả, động viên nhân viên và cán bộ nỗ lực hơn trong việc đạt được các mục tiêu và kết quả tốt hơn.

Hệ thống cơ cấu tiền lương mới đã được điều chỉnh chi tiết để đảm bảo tính công bằng và minh bạch hơn. Các khoản phụ cấp sẽ chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương và bao gồm:

 • Phụ cấp kiêm nhiệm: Được áp dụng cho những người đảm nhận cùng lúc hai công việc hoặc vị trí khác nhau.
 • Phụ cấp thâm niên vượt khung: Được trả cho những người có thâm niên làm việc vượt quá khung thời gian quy định.
 • Phụ cấp khu vực: Được áp dụng cho những người làm việc tại các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.
 • Phụ cấp trách nhiệm công việc: Được trả cho những người có trách nhiệm và vai trò quan trọng trong công việc của họ.

Ngoài ra, còn các khoản phụ cấp khác như phụ cấp lưu động, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập, cùng với phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Theo dự kiến, chính sách tiền lương mới sẽ đem lại mức lương bình quân chung cho cán bộ, công chức và viên chức tăng khoảng 30% so với hiện tại, tính cả lương cơ bản và phụ cấp.

Và đây là tất cả thông tin mà Tanca nghĩ bạn cần biết về bảng lương năm 2024, để nhanh chóng nắm bắt cách tính lương mới nhất, áp dụng kịp thời và tránh vi phạm pháp luật trong việc lương thưởng cho công nhân viên chức! Hy vọng rằng thời gian dự kiến cập nhật bảng lương lần này sẽ là thời gian chính xác, để các đối tượng lao động trong xã hội hiện nay được nhận mức thù lao xứng đáng với công sức và vị trí việc làm của mình. Đừng quên theo dõi Tanca để cùng đón chờ những bài viết hữu ích khác.

Lê Thị Thuỳ Vi
Bài viết mới
Bài viết liên quan