Ngày cập nhật 2024-06-24 13:48:38

Cách rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất hiện nay

Cách rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần cần những thủ tục gì và các bước thực hiện ra sao là vấn đề quan tâm của rất nhiều người lao động hiện nay. Ở bài viết này, Tanca sẽ hướng dẫn bạn cách tính BHXH tự nguyện và bắt buộc, mẫu đơn xin rút tiền bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc. Tìm hiểu ngay nhé.

Điều kiện rút BHXH 1 lần online

rut tien BHXH

Các điều kiện để rút bảo hiểm xã hội trực tuyến một lần bao gồm:

  • Đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần;
  • Có sổ BHXH theo quy định tại Quyết định 1188/QĐ-BHXH và Quyết định 505/QĐ-BHXH;
  • Có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và chữ ký điện tử tích hợp với ứng dụng di động, có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công.

Xem thêm: Tìm hiểu công thức, cách tính tiền lương trong doanh nghiệp

Cách rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2023 tại Việt Nam

cac buoc rut tien BHXH

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần online gồm các bước sau:

Bước 1: Khai báo và áp dụng

Người lao động kê khai đầy đủ, trung thực các thông tin theo Mẫu số 14A-HSB được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công, ký điện tử Mẫu số 14A-HSB, gửi văn bản điện tử hoặc tham khảo dữ liệu từ Kho dữ liệu cá nhân điện tử và nộp hồ sơ đến Cổng dịch vụ công.

NLĐ không phải khai báo, nộp lại hồ sơ hay tài liệu có trong cơ sở dữ liệu do bảo hiểm xã hội lưu giữ hoặc được cơ quan có thẩm quyền số hóa, lưu trữ, tổng hợp và cung cấp. một hệ thống thông tin.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Truy cập phần mềm dành cho nhân viên một cửa Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ từ Cổng Dịch vụ công và kiểm tra nội dung kê khai theo mẫu số 14A-HSB, thành phần hồ sơ, xác nhận độ chính xác của hồ sơ, thông tin về hồ sơ thực hiện:

Trường hợp hồ sơ bị sai hoặc chưa đủ những yếu tố thì gửi thông báo theo Mẫu số 03/TB-GDĐT kèm theo QĐ 838/QĐ-BHXH cho người lao động trên Cổng Dịch vụ công để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ gửi Thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử, trả kết quả hồ sơ giao dịch điện tử cho người lao động và phản hồi tình trạng xử lý cho người lao động trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Gửi toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận về Phòng/Tổ chức BHXH để giải quyết.

Thu sổ bảo hiểm xã hội do NLĐ gửi sau khi giải quyết hưởng BHXH 1 lần, lưu trữ hoặc chuyển Phòng Quản lý hồ sơ theo quy định cùng với hồ sơ đã giải quyết từ cơ quan BHXH.

Bước 3: Giải quyết, lập danh sách thanh toán

Cán bộ Phòng/Ban Chế độ BHXH:

Tiếp nhận chứng từ trên phần mềm Tiếp nhận và quản lý chứng từ, kiểm tra và đối chiếu thông tin theo quy định ở tiết 1.1.1 điểm 1.1 khoản 1 Điều 11. 7 Chương III Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Truy cập Hệ thống quản lý chính sách để rà soát, tiếp đến trình lãnh đạo phê duyệt QĐ sử dụng BHXH khoán (mẫu số 01).

Sau khi được lãnh đạo phê duyệt, phân phối sẽ được nộp tại Bộ phận Một cửa, bản giấy (trường hợp cá nhân đề nghị trả kết quả là bản giấy) và bản điện tử hoặc chỉ bản điện tử ( trường hợp cá nhân yêu cầu trả kết quả thì chỉ trả về bản điện tử) Quyết định hưởng BHXH khoán, quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

Lập danh sách chi trả BHXH 1 lần theo quy định tại khoản 4, Điều. 1 của QĐ 3503/QĐ-BHXH.

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần mất bao lâu? Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo đề nghị.

Bước 4: Thanh toán

Cán bộ Phòng/Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ nhận Danh sách C97-HD từ Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH, thực hiện chi trả theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Quyết định 3503/QĐ-BHXH.

Việc giải quyết hưởng BHXH một lần (bằng tiền mặt hoặc vào tài khoản cá nhân) chỉ được thực hiện sau khi đối tượng nhận được hưởng BHXH một lần và sau khi vào sổ BHXH.

Kiểm tra, đối chiếu khi chi trả BHXH 1 lần như sau:

Trường hợp người hưởng đăng ký hưởng trợ cấp BHXH một lần trực tiếp tại trụ sở BHXH: Trên cơ sở CMND/CCCD/Hộ chiếu đã được Bộ phận Một cửa xác minh, xác thực. Phòng/Bộ phận tài chính kế hoạch kiểm tra, đối chiếu chữ ký của người hưởng trên Mẫu 14A-HSB với chữ ký trên Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Mẫu số 14A-HSB) (Mẫu số C97-HD).

Đối với trường hợp thanh toán bằng tài khoản cá nhân: Khi thanh toán theo tài khoản cá nhân của CBNV, trước khi chuyển tiền vào tài khoản, CBNV Phòng/Phòng Kế hoạch tài chính sẽ liên hệ với người nhận qua điện thoại để kiểm tra thông tin và thông báo cho cá nhân nhận.

Bước 5: Trả kết quả giải quyết

Bộ phận Một cửa thực hiện:

Biên nhận: Chứng từ đã được xử lý từ Phòng/Bộ phận BHXH để thanh toán cho cá nhân yêu cầu, bao gồm:

Quyết định hưởng BHXH một lần, Quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Mẫu số 04-HSB);

Sổ BHXH điện tử hoặc sổ BHXH giấy theo phương thức đã đăng ký đối với trường hợp hưởng bảo hiểm một lần và ngày chi trả hưởng BHTN từ Phòng/Bộ phận Quản lý nợ và sổ thẻ vẫn chưa được nhận.

Cuối cùng là trả kết quả.

Xem thêm: Tất cả những điều cần biết về phúc lợi

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu?

Theo khoản 2, Điều 19 của thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Mức trợ cấp BHXH một lần đối với người lao động doanh nghiệp có thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm là 22% mức tiền lương tháng đã đóng BHXH và mức tối đa bằng 02 tháng so với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Cách tính tiền rút bảo hiểm xã hội như thế nào?

Theo khoản 4, Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định tính đóng BHXH một lần căn cứ vào thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương tháng (Mbqtl) đóng BHXH như sau:

Công thức tính mức hưởng BHXH một lần:

Mức hưởng BHXH 1 lần = {(1,5 x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)} x Mbqtl

Trên đây là công thức chung, ngoài ra bạn cần tham khảo thêm các cách tính khác như:

Cách tính mức bình quân tiền lương trong tháng đóng BHXH

Cách tính điều chỉnh thu nhập hàng tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội

Cách tính thời gian làm tròn đóng BHXH

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID năm 2023

Xem thêm: Hệ thống lương 3p - Khái niệm, tầm quan trọng và cách tính

Câu hỏi thường gặp về thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội online

rut tien bao hiem

Lãnh bảo hiểm xã hội sau 1 năm nghỉ việc cần đáp ứng điều kiện gì?

Trường hợp sau một năm nghỉ việc thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Như vậy, sau 1 năm nghỉ việc được tính từ thời điểm người lao động dừng đóng BHXH và điều kiện nghỉ việc từ đủ 1 năm trở lên là điều kiện đủ để bạn được hưởng BHXH theo mức cố định. Hiện nay, pháp luật chưa có quy định chi tiết về thời hạn nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau khi đáp ứng đủ điều kiện.

Do đó, nếu bạn đã đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định thì bạn có quyền lựa chọn rút BHXH một lần vào bất kỳ thời điểm nào tùy theo nhu cầu thực tế của mình.

Rút tiền bảo hiểm xã hội trước thời hạn có được không?

Câu trả lời là được. Để rút bảo hiểm xã hội trước hạn, người tham gia sẽ cần chuẩn bị các văn bản cần thiết sau:

  • Giấy tờ tùy thân như quốc tịch, giấy khai sinh,...
  • Sổ BHXH
  • Mẫu đơn xin hưởng BHXH dành cho người lao động muốn rút BHXH sớm.

Trên đây là cách rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết và các hồ sơ cần thiết bạn cần chuẩn bị. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích. Cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết của Tanca.

Lê Thị Thuỳ Vi
Bài viết mới
Bài viết liên quan