Quản lý mọi công việc trong công ty

Tanca giúp quản lý công việc của từng cá nhân, phòng ban, liên phòng ban, dự án...

Mẫu quản lý công việc

Hàng trăm mẫu quản lý công việc trong doanh nghiệp để bạn dễ dàng lựa chọn và phù hợp với nhu cầu.

Hiển thị đa dạng

Hiển thị đa dạng dưới dạng Danh sách, Kanban, Timeline, hoặc Biểu đồ Gantt.

Tối ưu hóa công việc

Quản lý công việc cá nhân và quản lý công việc trong nhóm hoặc dự án.

Thông báo trao đổi

Nhận thông báo trao đổi khi công việc được cập nhật hoặc có bình luận.

Hỗ trợ đồng nhất

Giao nhiệm vụ, tạo bản tóm tắt dự án, và thêm tài nguyên để mọi người cùng hiểu rõ.

Quản lý công việc

Quản lý công việc ở 3 cấp độ từ Nhóm công việc, Công việc, đến Công việc con.

Linh hoạt và đa dạng

Dễ dàng tạo nhiều loại trường trong một công việc để tăng tính linh hoạt.

Tiện lợi và linh hoạt

Dễ dàng tạo lịch làm việc định kỳ.

Số hóa sơ đồ tổ chức

Dễ dàng xây dựng và số hóa sơ đồ tổ chức.

Quy trình làm việc

Tích hợp với các mẫu biểu và tài liệu trong quy trình làm việc.

Nguyên tắc tự động hóa

Sử dụng các công cụ tự động để áp dụng các nguyên tắc tự động hóa.

Công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành

Với Kanban, xem tổng quan về các công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành trong một tháng.

Trạng thái phê duyệt

Theo dõi trạng thái của các công việc được yêu cầu như đã phê duyệt, cần chỉnh sửa hoặc bị từ chối.

Xây dựng và chia sẻ báo cáo

Team cho phép các thành viên xây dựng hệ thống báo cáo của riêng họ và chia sẻ báo cáo với người khác.

Quản lý tệp tin

Xem và quản lý toàn bộ các tệp tin trong hệ thống liên quan đến các giao dịch.

Câu hỏi thường gặp