Ngày cập nhật 2024-06-13 16:42:48

Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất Năm 2024

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động - Đây là loại giấy tờ rất quan trọng và bắt buộc phải có khi người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng với đối tượng lao động. Cùng Tanca xem ngay các mẫu thông báo mới nhất và thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật tại bài viết dưới đây!

Quy định về quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

chấm dứt hợp đồng

Tình huống người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng

Trường hợp mà doanh nghiệp (hoặc người sử dụng lao động) có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, theo Điều 36 của Bộ luật Lao động 2019, được mô tả chi tiết và rõ ràng hơn:

a) Nếu người lao động không đạt mức độ hoàn thành công việc thường xuyên theo các tiêu chí đánh giá quy định trong quy chế doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền chấm dứt hợp đồng. Trước khi áp dụng quy chế đánh giá này, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tương ứng.

b) Trong các trường hợp sau đây, nếu người lao động bị bệnh hoặc tai nạn và sức lao động chưa hồi phục:

 • Thời gian điều trị kéo dài 12 tháng liên tục đối với hợp đồng lao động không thời hạn.
 • Thời gian điều trị kéo dài 06 tháng liên tục đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 đến 36 tháng.
 • Quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

Doanh nghiệp nên xem xét việc tiếp tục giao kết quan hệ lao động khi sức khỏe của người lao động đã hồi phục.

c) Trong trường hợp doanh nghiệp đã cố gắng tìm mọi giải pháp để khắc phục các sự cố bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn,... nhưng vẫn phải cắt giảm lao động, doanh nghiệp có quyền chấm dứt hợp đồng.

d) Nếu người lao động tự ý vắng mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này, doanh nghiệp có quyền chấm dứt hợp đồng.

đ) Người lao động đến độ tuổi về hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

e) Nếu người lao động bỏ việc từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên mà không đưa ra lý do chính đáng, doanh nghiệp có quyền chấm dứt hợp đồng.

g) Nếu người lao động cung cấp thông tin không trung thực khi giao kết hợp đồng lao động, theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này, doanh nghiệp có quyền chấm dứt hợp đồng.

Tình huống người sử dụng lao động phải thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định, người sử dụng lao động cần thông báo chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động trong các trường hợp sau đây:

 • Hợp đồng lao động đã hết hạn.
 • Người/ nhân viên lao động đã hoàn thành công việc được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
 • Người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
 • Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp: thay đổi cơ cấu, công nghệ; vì lý do kinh tế/ kinh doanh; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Giấy phép lao động của người/ nhân viên lao động nước ngoài bị hết hiệu lực.
 • Người lao động thử việc không đạt yêu cầu mà trước đó các bên đã thỏa thuận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động.

Như vậy, theo quy định, người sử dụng lao động cần tuân thủ các trường hợp thông báo chấm dứt hợp đồng lao động và đảm bảo quyền lợi của người lao động trong mỗi trường hợp tương ứng.

Xem thêm:

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định

từ chối hợp tác

Điều kiện về mặt thời gian

Để chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, ngoài việc phải có lý do chính đáng theo quy định tại Điều 39 của Bộ Luật Lao động 2019, doanh nghiệp cũng phải tuân thủ các quy định về thời gian báo trước. Nếu không tuân thủ, việc chấm dứt hợp đồng sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.

Cụ thể, theo khoản 2 của Điều 36 Bộ Luật Lao động 2019, quy định về thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

a) Đối với hợp đồng lao động không thời hạn, thời hạn báo trước là 45 ngày.

b) Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 đến 36 tháng, thời hạn báo trước là 30 ngày.

c) Đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng, thời hạn báo trước là 03 ngày làm việc.

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù, thời hạn báo trước sẽ tuân theo quy định của Chính phủ.

Điều này có nghĩa là công ty phải thông báo cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng trước một khoảng thời gian cụ thể tùy theo loại hợp đồng.

Giải quyết quyền lợi cho người lao động

Dù cho việc chấm dứt hợp đồng lao động có lý do gì đi nữa, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định để bảo đảm quyền lợi của người lao động và tránh khiếu nại, kiện tụng.

Theo khoản 3 của Điều 48 Bộ Luật Lao động 2019, khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải thực hiện các điều sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại bản chính giấy tờ khác nếu doanh nghiệp đã giữ của người lao động.

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người/nhân viên lao động nếu người/nhân viên lao động yêu cầu. Chi phí sao và gửi tài liệu sẽ được người sử dụng lao động chịu trách nhiệm thanh toán.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 45 của Bộ Luật Lao động năm 2019, khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, doanh nghiệp phải cung cấp một văn bản thông báo cụ thể. Dưới đây là các yếu tố quan trọng có trong hướng dẫn của mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động:

 • Họ và tên người lao động.
 • Chức vụ của người lao động trong doanh nghiệp.
 • Lý do chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp, tuân thủ quy định của pháp luật.
 • Các phòng ban, bộ phận tiếp nhận bàn giao công việc và tài sản từ người lao động nghỉ việc.
 • Các phòng ban, bộ phận, các đơn vị liên quan có trách nhiệm xử lý sau chấm dứt hợp đồng (ví dụ: phòng kế toán, phòng nhân sự, phòng tài chính, v.v.).

Tải mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động tại đây.

Trên đây, Tanca đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quy định và mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động năm 2024. Tanca hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu và giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật. Đừng quên theo dõi Tanca để cập nhật các thông tin nhanh chóng.

Lê Thị Thuỳ Vi
Bài viết mới
Bài viết liên quan