Ngày cập nhật 2024-07-15 16:23:36

Các cập nhật của phiên bản Quản trị (Admin) – Phiên bản 6.0.0 (Dự tính nâng cấp vào ngày 18/12/2019)

Dưới đây là các cập nhật chi tiết của phiên bản nâng cấp phần mềm quản lý nhân sự từ 5.3.4 lên 6.0.0. Phiên bản mới tập trung vào trải nghiệm của người dùng, giảm thao tác không cần thiết, đơn giản hóa thông tin và tăng tính tự động hóa của hệ thống. Hãy khám phá các cập nhật của phiên bản mới.

1. Menu: Thay đổi hệ thống Menu từ dọc sang ngang để tăng thao tác trên màn hình, tập trung vào các Menu người dùng xài nhiều nhất, giảm các menu con.

2. Chấm công: Bảng chấm công đẹp hơn, hiển thị nhiều thông tin hơn và tất cả thao tác chỉ trên một trang.

Bảng chấm công cho phép coi toàn bộ nhân viên trong một tháng, màu sắc để phân biệt trạng thái chấm công.

Bạn cũng có thể theo dõi hàng tuần với nội dung chi tiết hơn.

Ai đang làm việc được hiển thị trực tiếp trên Bảng chấm công cho phép nắm thông tin về tình trạng chấm công ngay tức thì.

3. Lịch: Tất cả Lịch Nghỉ phép, Lịch Công tác, Sinh nhật sẽ được gom vào một trang.

Lịch được thiết kế trực quan và có thể cho phép bạn theo dõi theo tháng/tuần/ngày/giờ, cũng như chi tiết nội dung của từng cá nhân.

4. Báo cáo: Báo cáo tập trung vào Những thông tin mà HR quan tâm nhất.

5. Thiết lập: Các cấu hình và thiết lập được đưa vào 1 trang để quản lý chung.

6. Tính năng khác: Các tính năng khác bao gồm: Báo cáo, Truyền thông, Lịch công việc, Bảng suất ăn, Hợp Đồng, Tài sản được đưa vào Menu thêm

Tanca