20 Cách mở đầu bài thuyết trình ấn tượng, thu hút người nghe

Mở đầu bài thuyết trình sẽ quyết định 80% thành công cho bài nói ấy. Và một trong những cách sáng tạo là: Đặt câu hỏi, sử dụng những con số,...