Mô hình ASK để đánh giá năng lực nhân viên và cách ứng dụng

Mô hình ASK là viết tắt của Attitude - Skill - Knowledge, một khung tiêu chuẩn để đánh giá thái độ, kỹ năng, kiến thức của ứng viên và nhân sự nội bộ.