Chuyển đổi số là gì? Tại sao doanh nghiệp buộc phải tham gia?

Các chuyên gia trên thế giới nhận định chuyển đổi số là xu hướng không thể đảo ngược trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Doanh nghiệp nào càng chậm chuyển đổi càng dễ nhanh thất bại...