Ma trận quản lý thời gian là gì? 4 Cấp độ thời gian của ma trận Eisenhower

Ma trận quản lý thời gian của Eisenhower là gì? Làm thế nào để ứng dụng ma trận thời gian này để làm việc hiệu quả nhất? Tất cả sẽ được trả lời trong bài viết sau.