Định Biên Nhân Sự Là Gì? Cách Xác Định Định Biên Nhân Sự

Định biên nhân sự là quá trình phân tích và thiết kế các vị trí công việc cần thiết trong tổ chức để xác định nhân viên phù hợp.