Vì sao nói Camera trí tuệ nhân tạo là thiết bị trọng tâm của chuyển đổi số?

Chuyển đổi số là sân chơi mà ở đó bất kỳ ai đủ nhanh nhạy đều có thể nắm bắt được thời cơ! Và Camera trí tuệ nhân tạo chính là thiết bị trọng tâm của chuyển đổi số.