8 lợi ích khi ứng dụng Camera AI trong quản lý nhân sự

Hiện nay, Camera AI đã được ứng dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực như an ninh, bán hàng, vận tải... Tuy nhiên, trong lĩnh vực nhân sự, công nghệ này gần như gần như chưa được ứng dụng.