Ngày cập nhật 2024-07-15 18:52:31

Hỏi đáp với Jason Lemkin: Người đồng sáng lập công ty là gì?

Câu hỏi: Một người có thể được coi là đồng sáng lập khi họ không thành lập công ty hay không?

Những người đồng sáng lập thường được định nghĩa như là những người ngồi quanh bàn cà phê, lên ý tưởng, viết dòng code đầu tiên, có được khách hàng beta đầu tiên, được ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty,...

Thực sự có thể chỉ có một vài người đồng sáng lập, nhưng việc này thường tốn nhiều thời gian. Thậm chí là khi công ty có người khách hàng đầu tiên hay người thứ hai, thì vẫn còn khá sớm để đi tìm người đồng hành.

Bạn vẫn có thể đi tìm người đồng sáng lập nếu bạn chưa có người đồng hành tuyệt vời nào. Bạn có thể thấy Spenser Skates, Giám đốc điều hành của Amplitude, đã mất hơn 18 tháng để thuyết phục cả hai người đồng sáng lập của mình tham gia việc kinh doanh cùng ông.

tra loi ve nguoi dong sang lap

Câu hỏi: Những điều cần có của một người đồng sáng lập?

Về cơ bản những người đồng sáng lập mang lại giá trị nhiều như bất kỳ người sáng lập nào. Một người tham gia và giữ vai trò then chốt trong 6 tháng đầu tiên.

Bên cạnh đó, với những người tham gia muộn hơn thì họ cần giữ vai trò rất quan trọng, họ là cánh tay phải của bạn. Những người đồng sáng lập này sở hữu nhiều nguồn lực quan trọng, gánh vác nhiều trọng trách và nhận được rất sự tôn trọng của mọi người trong công ty, đến mức về cơ bản họ đóng vai trò như người sáng lập.

Tôi nghĩ việc trao cho những người này danh hiệu “người sáng lập” cũng không sao. Ngay cả khi họ tham gia sau 1 đến 3 năm. Tuy nhiên, tôi thấy trường hợp này thường không xảy ra nhiều trong thực tế.

Hầu hết tất cả các công ty khởi nghiệp tuyệt vời đều có những người đồng sáng lập tham gia vào công cuộc kinh doanh từ khi công ty có ARR từ 1 triệu đô la đến 10 triệu đô la.

cung tao nen cong ty

Câu hỏi: Thông thường, công ty sẽ có bao nhiêu nhà đồng sáng lập?

Một công ty có 50 người đồng sáng lập là điều vô lý. Phổ biến nhất thì công ty nên trao danh hiệu này cho 1 hoặc 2 người đáp ứng được hai tiêu chí mà tôi đã liệt kê ở trên. Ngoài ra, hãy cho mọi người thấy sự tôn trọng của bạn đối với những gì người đồng sáng lập sở hữu và làm được.

Lê Thị Thuỳ Vi