Trọn bộ các mẫu email trong quá trình tuyển dụng

Mỗi email đến với ứng viên là một cơ hội cho nhà tuyển dụng “ghi điểm”. Vì vậy, bạn cần nắm được tất cả các mẫu email thông dụng nhất trong quy trình tuyển dụng.