Câu chuyện thành công

Xem khách hàng nghĩ gì về chúng tôi

F&B
Kho
Bán lẻ
BĐS
Xây dựng
Công nghệ
Sản xuất
Báo chí
Du lịch
Logistics
Media
Gà Ò Ó O
F&B

Nhân viên

180

Cửa hàng

8

Vua Cua
F&B

Nhân viên

120

Cửa hàng

9

Cheese Coffee
F&B

Nhân viên

400

Cửa hàng

32

Laha Coffee
F&B

Nhân viên

650

Cửa hàng

130

king-coffee
F&B

Nhân viên

120

Cửa hàng

24

Warning Zone
F&B

Nhân viên

80

Cửa hàng

10

BoxME
Kho

Nhân viên

400

Cửa hàng

10

Vascara
Bán lẻ

Nhân viên

500

Cửa hàng

30

Đất Xanh
BĐS

Nhân viên

500

Cửa hàng

5

Vinhomes
BĐS

Nhân viên

420

Cửa hàng

2

Trung Nam
Xây dựng

Nhân viên

700

Cửa hàng

2

Shopee
Công nghệ

Nhân viên

4200

Cửa hàng

5

Turner
Xây dựng

Nhân viên

300

Cửa hàng

1

Galaxy One
Công nghệ

Nhân viên

150

Cửa hàng

2

Vinamilk
Sản xuất

Nhân viên

700

Cửa hàng

1

Lộc Trời
Sản xuất

Nhân viên

700

Cửa hàng

4

Phú Long
BĐS

Nhân viên

140

Cửa hàng

2

Dân Trí
Báo chí

Nhân viên

80

Cửa hàng

1

ECOE
BĐS

Nhân viên

1200

Cửa hàng

2

Fireapps
Công nghệ

Nhân viên

300

Cửa hàng

2

Zoodoo Dalat
Du lịch

Nhân viên

50

Cửa hàng

1

Thanh Thủy Cafe
F&B

Nhân viên

70

Cửa hàng

1

Tân Long Group
Sản xuất

Nhân viên

800

Cửa hàng

2

Swift247
Công nghệ

Nhân viên

50

Cửa hàng

1

Whydah
Công nghệ

Nhân viên

230

Cửa hàng

3

Cơm Niêu Thiên Lý
F&B

Nhân viên

150

Cửa hàng

10

Akuba
Sản xuất

Nhân viên

70

Cửa hàng

1

Zodiac
Công nghệ

Nhân viên

150

Cửa hàng

2

Gỗ TFC
Sản xuất

Nhân viên

300

Cửa hàng

1

LogChain Group
Logistics

Nhân viên

50

Cửa hàng

1

Lixibox
Bán lẻ

Nhân viên

300

Cửa hàng

4

Datviet VAC
Media

Nhân viên

1200

Cửa hàng

2

Himlam Group
BĐS

Nhân viên

500

Cửa hàng

3

Thuốc Sĩ
Công nghệ

Nhân viên

150

Cửa hàng

2

Tân Cảng
Công nghệ

Nhân viên

250

Cửa hàng

1

Bạch Long
Bán lẻ

Nhân viên

250

Cửa hàng

15

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat