Quay lại

Lixibox

Về Lixibox

Vấn đề

"Tôi thậm chí không biết mình có thể xoay sở như thế nào nếu không có Tanca. Nhờ đó, chúng tôi đã tiết kiệm thời gian là rất lớn trong chấm công và quản lý công việc."

Nguyễn Thị Huỳnh Anh

Trưởng bộ phận HR Lixibox

Giải pháp

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat