Quay lại

Bạch Long

Về Bạch Long

Vấn đề

"Chúng tôi từng rất đau đầu trong việc sắp xếp ca làm việc. Tuy nhiên, nhờ có Tanca mà giờ đây chúng tôi có thể giải quyết tốt điều này."

Võ Tiến Khoa

Quản lý Bạch Long

Giải pháp

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat