Quay lại

LogChain Group

Về LogChain Group

Vấn đề

"“Lịch trình làm việc của chúng tôi thay đổi liên tục theo tính chất công việc. Vì vậy, Tanca giúp chúng tôi rất nhiều trong việc quản lý lịch làm việc này ”."

Phạm Lan Anh

Trưởng bộ phận HR LogChain Group

Giải pháp

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat