Giúp hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam quản lý nhân sự hiệu quả

Tuyển dụng - tanca.io

Tanca được thành lập vào 2017 cùng với ý tưởng tạo ra phần mềm chấm công bằng điện thoại thông qua hệ thống Wifi. Tích hợp cùng công nghệ AI hiện đại, Tanca được xây dựng là một nền tảng quản lý nhân sự thông minh và tân tiến.

Quy trình tuyển dụng

支持
预约演示
Chat