TẬP TRUNG HIỆU QUẢ VỚI PHƯƠNG PHÁP POMODORO
Văn hóa 2023-12-27 10:50:22

TẬP TRUNG HIỆU QUẢ VỚI PHƯƠNG PHÁP POMODORO

Phương pháp “quả cà chua” pomodoro giúp con người có thể tập trung làm việc, học tập một cách năng suất và không bị xao nhãng bởi những thứ xung quanh. Vậy khái niệm pomodoro là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.