Phong cách lãnh đạo giao dịch là gì? Ưu nhược điểm và sự nổi bật

Phong cách lãnh đạo giao dịch là dựa vào các phương thức như phần thưởng hay hình phạt để đạt được hiệu quả công việc tối ưu từ cấp dưới.