Mẫu đơn xin nghỉ phép công ty chuẩn và thông dụng nhất

Tổng hợp những mẫu đơn xin nghỉ phép công ty thường được sử dụng như: Đơn xin nghỉ ngắn ngày, đơn xin nghỉ nhiều ngày không lương,...