Số hóa 100% tài liệu kinh doanh

Tanca giúp doanh nghiệp của bạn loại bỏ 100% giấy tờ với hệ thống phê duyệt tùy chỉnh cao.

Số hóa tất cả giấy tờ

Số hóa tất cả tài liệu kinh doanh từ yêu cầu nghỉ phép, công tác, R&D, tạm ứng và hoàn trả, yêu cầu xe cộ...

Xây dựng mẫu đơn

Dễ dàng xây dựng các mẫu đơn và thiết lập nhiều quy trình phê duyệt theo cấp bậc.

Tùy chỉnh quy trình phê duyệt đơn

Tùy chỉnh quy trình phê duyệt cho từng loại đơn, bao gồm các thời hạn quan trọng và các bước báo cáo.

Thông báo tự động

Tự động thông báo qua ứng dụng hoặc email khi cần phê duyệt.

Quy trình phê duyệt

Không giới hạn quy trình phê duyệt cho từng loại đơn.

Sao chép cấu hình phê duyệt

Dễ dàng sao chép cấu hình phê duyệt cho các loại đơn khác nhau.

Đính kèm không giới hạn

Đính kèm không giới hạn các tệp, hình ảnh hoặc các loại tài liệu khác nhau cho mỗi đơn.

Thiết lập người phê duyệt

Thiết lập người phê duyệt theo chức danh, phòng ban, lựa chọn hoặc đơn vị tổ chức.

Số hóa tất cả hợp đồng

Số hóa tất cả các hợp đồng và cho phép chữ ký số trên hợp đồng.

Ký tài liệu số

Chuyển đổi hoàn toàn sang tài liệu và đơn số hóa cho phép chữ ký số.

Ký tài liệu nội bộ

Ký số tài liệu nội bộ công ty.

Giải pháp toàn diện

Tích hợp nhiều nhà cung cấp chữ ký số trên một nền tảng.

Giải pháp tiện lợi

Dễ dàng theo dõi lịch sử thanh toán bảo hiểm.

Tuân thủ và minh bạch

Thông tin bảo hiểm được theo dõi theo quy tắc minh bạch.

Tối ưu hóa quản lý bảo hiểm

Tối ưu hóa quy trình và dữ liệu quản lý bảo hiểm.

Thông tin bảo hiểm

Quản lý thông tin bảo hiểm cho từng hồ sơ nhân viên.

Câu hỏi thường gặp