Quản lý Chấm Công và Nghỉ Phép

Tanca cung cấp nhiều hình thức chấm công theo mô hình hiện đại nhất.

Tiện lợi và An toàn

Nhân viên có thể chấm công bằng ứng dụng trên điện thoại thông qua GPS, Wifi, công nghệ QR Code và nhận diện khuôn mặt.

Hiệu quả và Tiện lợi

Hệ thống tích hợp với các máy chấm công vân tay và camera AI phổ biến trên thị trường.

Quản lý Ca làm việc

Xem ai đang làm việc, ai đến muộn, và ai đang nghỉ.

Bảng Chấm Công Đa dạng

Tanca cho phép bạn tạo bảng chấm công theo nhiều định dạng như theo giờ, hàng ngày, giờ làm thêm, đi trễ và về sớm.

Các loại Nghỉ Phép

Tanca cho phép bạn tạo các loại nghỉ phép khác nhau trong công ty, chẳng hạn như ngày lễ và kỳ nghỉ.

Quy trình Nghỉ Phép Đa dạng

Bạn có thể cấu hình các quy trình nghỉ phép khác nhau cho nhân viên, dù là nghỉ ngắn hạn hay dài hạn.

Quản lý Số dư Nghỉ Phép

Nhân viên có thể quản lý số dư nghỉ phép của mình trên thiết bị di động để xem các loại nghỉ phép đã sử dụng và số ngày nghỉ còn lại.

Chỉnh sửa và Bổ sung Nghỉ Phép

Bạn có thể điều chỉnh số dư nghỉ phép cho nhân viên trong trường hợp có sai sót hoặc cần thêm ngày nghỉ.

Giám sát Công việc

Bạn có thể giám sát tình trạng công việc của nhân viên - ai đang làm việc, ai đúng giờ, ai đến muộn, ai về sớm và ai chưa chấm công.

Quản lý Vị trí và An toàn

Bạn có thể biết vị trí của nhân viên bằng cách sử dụng chấm công GPS trên bản đồ. Tanca giúp bạn biết vị trí chính xác của họ.

Theo dõi Di chuyển

Bạn có thể theo dõi lộ trình di chuyển của nhân viên từ điểm này đến điểm khác, giúp bạn biết thời gian và địa điểm chính xác mà họ đã đến, giảm thiểu rủi ro gian lận thời gian hoặc báo cáo vị trí sai.

Vị trí Minh bạch

Nhân viên và bạn có thể biết vị trí của họ khi họ chấm công để đảm bảo tính minh bạch.

Kế hoạch Bữa trưa/Bữa tối

Lập kế hoạch để quản lý bữa trưa/bữa tối của nhân viên.

Đăng ký Bữa ăn

Kiểm soát việc đăng ký bữa ăn thông qua hệ thống yêu cầu.

Kiểm tra Số lượng Tham dự

Kiểm tra số lượng thực tế những người đã tham gia bữa ăn.

Thống kê và Kiểm kê Bữa ăn

Xuất thống kê bữa ăn và kiểm kê vào cuối ngày.

Câu hỏi thường gặp