Thất Nghiệp Vui Vẻ Là Gì? Xu Hướng Mới Của Giới Trẻ Liệu Có Đúng Đắn?

Thất nghiệp vui vẻ là một người tận hưởng khoảng thời gian nghỉ việc, dành thời gian cho gia đình và khơi dậy khả năng sáng tạo.