Nền tảng Nhân sự được lựa chọn nhiều nhất Việt Nam

Sự kết hợp giữa trải nghiệm, hiểu biết sâu sắc, chiến lược con người với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI

Nền tảng Nhân sự được lựa chọn nhiều nhất Việt Nam - tanca.io

Hệ thống Nhân sự thế hệ mới giúp chuyển đổi số toàn diện nguồn lực nhân sự

Các tính năng toàn diện từ tuyển dụng, phát triển nhân tài và tạo văn hóa doanh nghiệp

Tìm kiếm nhân tài - tanca.io

Tìm kiếm nhân tài

Xem thêm
Xếp ca thông minh - tanca.io

Xếp ca thông minh

Xem thêm
Quản lý công & phép - tanca.io

Quản lý công & phép

Xem thêm
Hệ thống Lương - tanca.io

Hệ thống Lương

Xem thêm
Quản lý nguồn lực - tanca.io

Quản lý nguồn lực

Xem thêm
Quản lý nhân tài - tanca.io

Quản lý nhân tài

Xem thêm
Văn phòng điện tử - tanca.io

Văn phòng điện tử

Xem thêm
Giao việc & Quy trình - tanca.io

Giao việc & Quy trình

Xem thêm

Kiến tạo giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của bạn

30 lĩnh vực kinh doanh đã được hỗ trợ bởi Tanca.

Câu chuyện thành công

Sản phẩm được sử dụng tại trên 40 quốc gia và hàng ngàn người dùng.

Được công nhận bởi các tổ chức chuyên nghiệp

Nền tảng HR Tech tốt nhất Việt Nam.

tanca.io

Tanca

Cloud HCM Suites dành cho doanh nghiệp có trên 1.000 nhân viên

4.5
Hỗ trợ
Đăng ký
Chat