Chọn gói tốt nhất cho bạn

Miễn phí

Chấm công & Xếp ca

Miễn phí mãi mãi

Lên tới 25 nhân viên

 • CORE HR
 • Tự phục vụ
 • Quản lý lịch
 • Quản lý xếp ca
 • Quản lý chấm công
 • Hệ thống bảo mật

Cơ bản

Quản lý nhân sự cơ bản

$49 mỗi tổ chức/tháng

Lên tới 50 nhân viên

$0.99 mỗi người dùng/tháng

Tất cả trong gói Miễn Phí, cộng:

 • Truyền thông
 • Quản lý yêu cầu
 • Quản lý phép
 • Hệ thống Báo cáo

Tiêu chuẩn

Chuẩn hóa hệ thống nhân sự

$99 mỗi tổ chức/tháng

Lên tới 50 nhân viên

$1.99 mỗi người dùng/tháng

Tất cả trong gói Cơ bản, cộng:

 • Hợp đồng điện tử
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý tài sản
 • Hệ thống lương
 • Quản lý suất ăn
 • Theo dõi lộ trình (Add-on)

Chuyên nghiệp

Quản lý nhân sự chuyên nghiệp

$199 mỗi tổ chức/tháng

Lên tới 50 nhân viên

$3.99 mỗi người dùng/tháng

Tất cả trong gói Tiêu chuẩn, cộng:

 • Quản lý giao việc & quy trình
 • Quản lý hiệu suất
 • Quản lý tuyển dụng (Add-on)
 • Hệ thống đào tạo (Add-on)

Doanh nghiệp

Chuyển đổi số toàn diện hoạt động nhân sự

$299 mỗi tổ chức/tháng

Lên tới 50 nhân viên

$5.99 mỗi người dùng/tháng

Tất cả trong gói Chuyên nghiệp, cộng:

 • Hoạch định nhân lực
 • Quản lý gắn kết
 • Quản lý nhân tài
 • Dịch vụ thêm

Câu hỏi thường gặp