Cùng nhau tạo ra thế giới tốt đẹp hơn!

Chúng tôi tin rằng hạnh phúc của mỗi nhân viên là điều mà mọi người đều hướng tới. Và chúng tôi muốn hợp tác với bạn để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Cùng nhau tạo ra thế giới tốt đẹp hơn!

Mô hình hợp tác

Giới thiệu

Giới thiệu

Bạn có khả năng giới thiệu Tanca cho khách hàng của mình không? Chương trình Đối tác giới thiệu dành cho bạn.

Đối tác công nghệ

Đối tác công nghệ

Kết nối với hệ thống Open API của Tanca để cùng khai thác khách hàng của nhau. Chia sẻ doanh thu khi khách hàng sử dụng dịch vụ của nhau.

Nhà phân phối

Nhà phân phối

Trở thành nhà phân phối của Tanca với mức chiết khấu doanh thu lên tới 45%. Vui lòng email cho Tanca tại: partner@tanca.io

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat