Ebook

Dự báo của AI năm 2024

Đối diện với một năm 2024 đầy thách thức, các doanh nghiệp cần không ngừng thay đổi để thích ứng với sự phát triển của Generative (genAI). Bài viết này sẽ dự đoán những vấn đề mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt trong năm 2024 và cung cấp cho bạn góc nhìn toàn diện nhất về lý do doanh nghiệp cần ứng dụng AI ngay lúc này.