Mọi thứ thu gọn trên điện thoại

Điều hành nhóm của bạn từ xa mà không bỏ lỡ điều gì

Xếp lịch một cách linh động

Tạo ca và xếp ca làm
Dễ dàng tạo các ca làm việc và thêm nhân viên vào lịch làm việc hàng tuần.

Quản lý lịch làm việc theo nhiều cách
Bạn quản lý lịch làm việc theo bộ phận, theo nhân viên và kiểm soát các lịch chồng lần. Dễ dàng tạo ra các ca mở hoặc tìm kiếm người đổi ca.

Đăng ký ca làm và đổi ca.
Nhân viên có thể chủ động đăng ký các ca làm việc hoặc đề xuất đổi ca với những người mình muốn.

Dễ dàng chấm công và theo dõi bảng công

Thiết lập chấm công dễ dàng
Bạn có thể tự thiết lập các cách chấm công qua điện thoại như định vị GPS, Wifi hay QR Code. Thiết lập dễ dàng với vài thao tác.

Nhân viên chấm công
Nhân viên chấm công ngay tức thì khi họ nhận được thư mời từ quản lý để tải ứng dụng và sử dụng.

Theo dõi bảng công
Nhân viên theo dõi bảng công hàng ngày trên ứng dụng của họ.

Quản lý ai đang làm việc

Bạn quản lý mọi thông tin vào/ra tại doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể biết được ai đã vào, ai ra, ai đi trể, ai quên chấm công hay vị trí nhân viên đã chia sẻ cho bạn.

Phê duyệt các yêu cầu dễ dàng

Thiết lập quy trình phê duyệt
Ngay trên điện thoại bạn có thể chọn loại yêu cầu sử dụng và tạo ra quy trình phê duyệt.

Phê duyệt nhanh chóng
Các loại yêu cầu như nghỉ phép, công tác… sẽ được chạy theo quy trình và bạn đã thiết lập. Ngay lập tức bạn sẽ số hóa được các giấy tờ trong quy trình phê duyệt của mình.

Quản lý lịch của mọi người

Lịch sẽ giúp bạn quan sát một cách tổng thể hơn doanh nghiệp của mình. Giúp bạn biết được trong hôm nay hay tuần này có ai sinh nhật, đi công tác, nghỉ phép…

Giao việc và phối hợp làm việc

Việc của tôi
Mọi nhân viên có thể quản lý toàn bộ các công việc của mình. Ngoài ra họ có thể tạo ra những công việc riêng tư để quản lý toàn bộ công việc của họ.

Việc của công ty và dự án
Bạn có thể giao việc, quản lý quy trình, tiến độ… thông qua Tanca. Điều này sẽ giúp bạn quản lý mọi công việc trong doanh nghiệp dễ dàng hơn.

Mọi thiết lập thật đơn giản và dễ làm

Phiên bản ứng dụng cho bạn có thể chủ động thiết lập mọi thứ trên điện thoại. Từ việc thiết lập tổ chức, thêm nhân viên, quy trình…

Phân quyền cho nhiều nhóm người dùng

Bạn cũng có thể tạo ra hệ thống phân quyền trên điện thoại và thiết lập phân quyền cho từng nhân viên.

Hệ thống truyền thông nội bộ

Thông báo cho nhân viên ở một nơi
Trong một môi trường thay đổi, nhịp độ nhanh, điều quan trọng là phải có một hệ thống có tổ chức để giao tiếp. Chia sẻ các thông điệp quan trọng giữa các nhóm - và lưu các chi tiết liên hệ ở một nơi.

Đảm bảo nhân viên nhận được các tài liệu quan trọng
Đừng để thông tin quan trọng lọt qua các kẽ hở. Chia sẻ tài liệu quan trọng - như các chính sách mới của công ty - và yêu cầu xác nhận để đảm bảo chúng được xem xét.

Quay và chia sẻ video để thu hút sự tham gia của nhân viên
Làm cho thông tin liên lạc cá nhân hơn. Ghi lại các thông báo và đăng chúng thẳng lên nguồn cấp dữ liệu của Vice News, giới thiệu nhân viên mới hoặc tạo video để minh họa các quy trình mới.