Truyền thông nội bộ dễ dàng

Bạn cần chuyển những thông báo ngắn đến nhân viên? Hoặc bạn gửi các thông tin quan trọng như lịch nghỉ lễ, chính sách lương… Làm sao để biết ai đã đọc thông báo, tin tức?

  • Thông báo bằng tin nhắn thông minh
  • Thay thế Bản tin nội bộ bằng Bản tin trực tuyến

Thông báo bằng tin nhắn thông minh

Thay vì bạn phải soạn nhiều tin nhắn SMS đến nhân viên. Tanca cho phép bạn gửi tin nhắn trực tuyến bằng 01 thông báo thông minh. Bạn cũng có thể PIN thông báo này lên hàng đầu.

Tanca cũng cho phép bạn biết bao nhiêu nhân viên đã đọc được các thông báo này.

Dùng thử miễn phí

Thay thế Bảng tin nội bộ bằng Bảng tin trực tuyến

Bạn cũng có thể tạo ra một hệ thống Bảng tin Nội bộ trên Tanca, thay thế cho giấy tờ dán trên Bảng tin nội bộ. Mọi nhân viên đều có thể đọc được nội quy, quy định, thông tin mới từ công ty

Dùng thử miễn phí

Các tính năng khác