Tiền lương

Xây dựng chính sách lương tốt hơn với Tanca. Tự động hóa cách hệ thống lương trong doanh nghiệp. Quản lý quá trình tăng lương của Nhân viên.Xây dựng chính sách lương tốt hơn với Tanca. Tự động hóa cách hệ thống lương trong doanh nghiệp. Quản lý quá trình tăng lương của Nhân viên.

  • Quản lý hệ thống lương chuyên nghiệp
  • Tự động hóa tính lương
  • Phân tích thông minh
Video trải nghiệm tính năng

Quản lý hệ thống lương chuyên nghiệp

Bạn có thể xây dựng hệ thống lương trên Tanca với các cấp bậc lương khác nhau của các bộ phận khác nhau.

Bạn cũng có thể quản lý mức độ tăng lương của nhân viên cũng như việc thăng tiến các cấp bậc của họ trong công ty để nắm được lộ trình tiến thân của mỗi nhân viên.

Bạn cũng có thể xem xét các chính sách thu nhập phù hợp để điều chỉnh linh hoạt.

Dùng thử miễn phí

Tự động hóa cách tính lương

Việc tính lương trở nên tự động khi sử dụng hệ thống Tanca. Chỉ cần tạo các công thức tương tự như trên Excel bạn có thể tạo ra các Bảng lương mẫu và mỗi tháng hệ thống sẽ tính toán lương dùm bạn.

Tanca có thể tính lương cho nhiều mô hình, nhiều phòng ban, đồng bộ các bảng lương khác nhau.

Tanca cũng có thể tính lương hàng ngày và nhân viên có thể cập nhật Phiếu lương của họ hàng ngày ngay trên điện thoại

Dùng thử miễn phí

Phân tích hệ thống lương trong doanh nghiệp

Bạn thường quan tâm đến Quỹ lương chi hàng tháng cho các bộ phận thế nào? Thu nhập của Nhân viên có tương xứng với đóng góp của họ hay không? Việc chi lương có hợp lý so với tình hình của doanh nghiệp?

Với Tanca, các báo cáo này sẽ giúp bạn hình dung được chi phí này.

Dùng thử miễn phí

Các tính năng khác