Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Tanca giúp thiết lập thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước

  • Dựa vào bảng lương nhân viên, hợp đồng để tạo ra biểu thuế thu nhập cá nhân
  • Tính thuế thu nhập cá nhân vào bảng lương
  • Ghi nhận thuế thu nhập cá nhân vào phiếu lương nhân viên

0995.557.557(Zalo) 0899.1999.54(Hotline)