Quản lý Yêu cầu

Giảm thiểu 90% giấy tờ bằng việc số hóa tất cả đề xuất, yêu cầu trong doanh nghiệp của bạn. Các yêu cầu, đề xuất được phê duyệt ngay trên điện thoại giúp quá trình xử lý yêu cầu diễn ra nhanh chóng.

 • Các Form mẫu theo Form chuẩn
 • Phân loại các Yêu cầu rõ ràng
 • Phân quyền duyệt chi tiết cho các cấp duyệt
 • Dễ dàng xuất file exel để theo dõi
 • Thông báo qua điện thoại khi có yêu cầu và duyệt ngay trên điện thoại
Video trải nghiệm tính năng

Số hóa các loại Yêu cầu trong doanh nghiệp

Tanca số hóa các giấy tờ thủ tục, tiến tới “Văn phòng không giấy tờ”. Các loại Yêu cầu đã được Tanca số hóa thành quy trình chuẩn.

 • Nghỉ phép
 • Công tác/ ra ngoài
 • Thay đổi giờ chấm công
 • Tăng ca
 • Đi muộn về sớm
 • Suất ăn
 • Thanh toán
 • Thanh toán chi phí
 • Mua hàng
 • Mượn xe
 • Mượn
 • Nghỉ việc

Tanca sẽ còn tiếp tục Số hóa nhiều hơn các Quy trình khác nhau để dần loại bỏ các giấy tờ trong doanh nghiệp.

Số hóa các loại Yêu cầu trong doanh nghiệp

Hệ thống phê duyệt nhiều cấp

Tanca cung cấp một hệ thống duyệt nhiều cấp rất linh hoạt và đa dạng. Cho phép nhiều người cùng duyệt 1 yêu cầu, cho phép người xem các yêu cầu. Các yêu cầu duyệt theo nhiều cấp sẽ thông báo qua tin nhắn cho người duyệt và người cần phê duyệt


Xuất Excel hoặc PDF

Bạn cũng có thể xuất các file Excel hay PDF các Yêu cầu này rất dễ dàng. Ngoài ra bạn cũng có thể đính kèm hình ảnh trong các Yêu cầu để kèm hồ sơ trình duyệt. Việc xuất các file PDF đã được phê duyệt cùng chứng từ gốc sẽ thúc đẩy thời gian phê duyệt trong nội bộ doanh nghiệp.

Tăng ca – Thêm giờ làm

Dùng thử nền tảng nhân sự hàng đầu ngay hôm nay!


Các tính năng khác

Chấm công trực tuyến

Chấm công trực tuyến

Chấm công bằng điện thoại, máy chấm công, thẻ từ

Giao việc

Giao việc

Loại bỏ cách quản lý công việc bằng Chat, email hay Excel. Mọi công việc của cá nhân hay nhóm trên 1 nền tảng.

Ca làm - Lịch công

Ca làm - Lịch công

Tạo, quản ca làm và lịch công linh hoạt cho mọi mô hình kinh doanh

Tính lương tự động

Tính lương tự động

Cho phép tạo ra các bảng tính lương tùy biến theo mô hình của tổ chức

Báo cáo thông minh

Báo cáo thông minh

Xem hệ thống các báo cáo hàng ngày hơn là chờ đợi hàng tuần, háng tháng

Định vị vị trí nhân viên

Định vị vị trí nhân viên

Biết ai đang làm việc, vị trí và di chuyển của họ trên bản đồ

Quản lý Yêu cầu

Quản lý Yêu cầu

Giảm thiểu 90% giấy tờ bằng việc số hóa tất cả các đề xuất

Quản lý Tài sản

Quản lý Tài sản

Thông tin tài sản được quản lý đầy đủ và chính xác

Quản lý Nhân sự

Quản lý Nhân sự

Thông tin nhân viên được quản lý đầy đủ và chính xác

Quản lý Truyền thông

Quản lý Truyền thông

Tạo các thông báo, tin tức, nội quy cho toàn thể nhân viên hay phòng ban, chi nhánh

Hệ thống Tuyển dụng ATS

Hệ thống Tuyển dụng ATS

Quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp để có thể thu hút Ứng viên tốt hơn

Chat riêng biệt

Chat riêng biệt

Quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp để có thể thu hút Ứng viên tốt hơn

Hệ thống KPI

Hệ thống KPI

Minh bạch giữa nhân viên tham gia đánh giá và người đánh giá

Dùng ngay trong 30 giây

Miễn phí 5 người không giới hạn tính năng và thời gian

-->