Quản lý Yêu cầu

Giảm thiểu 90% giấy tờ bằng việc số hóa tất cả đề xuất, yêu cầu trong doanh nghiệp của bạn. Các yêu cầu, đề xuất được phê duyệt ngay trên điện thoại giúp quá trình xử lý yêu cầu diễn ra nhanh chóng.

 • Các Form mẫu theo Form chuẩn
 • Phân loại các Yêu cầu rõ ràng
 • Phân quyền duyệt chi tiết cho các cấp duyệt
 • Dễ dàng xuất file exel để theo dõi
 • Thông báo qua điện thoại khi có yêu cầu và duyệt ngay trên điện thoại
Video trải nghiệm tính năng

Số hóa các loại Yêu cầu trong doanh nghiệp

Tanca số hóa các giấy tờ thủ tục, tiến tới “Văn phòng không giấy tờ”. Các loại Yêu cầu đã được Tanca số hóa thành quy trình chuẩn.

 • Nghỉ phép
 • Công tác/ ra ngoài
 • Thay đổi giờ chấm công
 • Tăng ca
 • Đi muộn về sớm
 • Suất ăn
 • Thanh toán
 • Thanh toán chi phí
 • Mua hàng
 • Mượn xe
 • Mượn
 • Nghỉ việc

Tanca sẽ còn tiếp tục Số hóa nhiều hơn các Quy trình khác nhau để dần loại bỏ các giấy tờ trong doanh nghiệp.

Dùng thử miễn phí

Số hóa các loại Yêu cầu trong doanh nghiệp

Tanca cung cấp một hệ thống duyệt nhiều cấp rất linh hoạt và đa dạng. Cho phép nhiều người cùng duyệt 1 yêu cầu, cho phép người xem các yêu cầu. Các yêu cầu duyệt theo nhiều cấp sẽ thông báo qua tin nhắn cho người duyệt và người cần phê duyệt

Dùng thử miễn phí

Xuất Excel hoặc PDF

Bạn cũng có thể xuất các file Excel hay PDF các Yêu cầu này rất dễ dàng. Ngoài ra bạn cũng có thể đính kèm hình ảnh trong các Yêu cầu để kèm hồ sơ trình duyệt. Việc xuất các file PDF đã được phê duyệt cùng chứng từ gốc sẽ thúc đẩy thời gian phê duyệt trong nội bộ doanh nghiệp.

Dùng thử miễn phí

Các tính năng khác