Quản lý Tài sản công ty

Các tài sản công ty thường được Quản lý thủ công bằng bảng Excel, với Tanca bạn có thể quản lý tất cả tài sản của công ty mình. Giúp nhân viên hành chính quản lý chính xác các tài sản được giao cho tai và tình hình của chúng như thế nào?

  • Quản lý toàn bộ tài sản công ty
  • Quản lý khấu hao và thời gian khấu hao tài sản
  • Quản lý cấp phát tài sản
  • Quản lý thu hồi tài sản

Cảm ơn bạn đã đăng ký thành công! Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất!
Vui lòng chọn thời gian liên hệ phù hợp nhất với bạn.
Ngày nào tốt nhất cho bạn?
Khoảng mấy giờ?
Quay lại
Đồng ý

Các tính năng khác