Quản lý Ca làm Linh hoạt

Tanca cho phép bạn xây dựng Ca làm và Phân ca linh hoạt, ngay cả khi bạn có hàng chục ca làm của nhiều bộ phận hay quản lý thời gian nhiều dự án khác nhau.

  • Quản lý ca làm đơn giản
  • Đăng ký Ca làm với chuỗi cửa hàng
  • Sắp xếp ca làm linh hoạt cho quản lý
  • Quản lý thời gian của nhiều dự án
Video trải nghiệm tính năng

Quản lý Ca làm đơn giản

Bạn có thể tạo ra hàng chục ca làm và phân các ca làm cho nhân viên hoặc các phòng ban cực kỳ linh hoạt.

Bạn có thể tạo ra các ca làm cố định cho các Bộ phận Hành chính. Tạo các ca làm cho các cấp quản lý khác nhau.

Với mô hình Ca làm cần tính linh hoạt cao như chuỗi ca làm bạn cùng có thể tạo ra các ca làm Linh động, giúp việc Xếp ca làm việc cho nhân viên rất dễ dàng.

Nhân viên đăng ký ca làm việc

Nhiều mô hình nhân viên cần báo trước thời gian làm việc của họ vào tuần tiếp theo hoặc lặp lịch sắp xếp cho các tuần khác nhau.

Tanca cung cấp tính năng cho phép Nhân viên đăng ký Ca làm và các Cấp quản lý có thể phê duyệt Lịch đăng ký ca làm này sau đó.

Quản lý sắp xếp Ca làm

Quản lý cũng có thể sắp xếp Ca làm cho Nhân viên trên điện thoại của họ một cách nhanh chóng.

Hoặc họ có thể sắp xếp trực tiếp trên Bảng chấm công từ máy tính một cách dễ dàng.

Việc sắp xếp ca làm sẽ giúp việc điều hành trở nên linh hoạt hơn. Trong trường hợp Quản lý chưa kịp sắp xếp, Ca làm này có thể được xếp sau đó và dữ liệu chấm công sẽ được đổ ngược lại vào ca làm đã tạo ra.

Quản lý thời gian theo dự án

Nếu bạn có nhiều dự án khác nhau và muốn biết nhân viên làm cho Ca làm của những dự án nào thì Tanca là sự lựa chọn phù hợp cho bạn.

Tanca cho bạn biết Nhân viên chấm công cho các dự án nào để có thể tính thời gian chấm công của những dự án đó.

Các tính năng khác