Quản lý Ca làm và Phân ca

Tanca cho phép bạn xây dựng Ca làm và Phân ca linh hoạt, ngay cả khi bạn có hàng chục ca làm của nhiều bộ phận hay quản lý thời gian nhiều dự án khác nhau.

  • Tạo ca làm đơn giản
  • Phân ca cho nhân viên
  • Nhân viên chọn Ca làm của mình

Tạo Ca làm

Ca làm được tạo ra cùng ghi nhận công của ca làm, Tanca còn cho phép bạn thiết lập nâng cao như thời gian cho phép chấm công vào hay chấm công ra, cho phép một ca làm có thể đi muộn về sớm…

Sau khi tạo ca làm bạn có thể phân ca cho bộ phận, phòng ban hay nhân viên.

Nếu bạn có hàng chục ca làm của nhiều bộ phận? Không sao! Tanca cho bạn sắp xếp các ca làm riêng cho các bộ phận mong muốn.


Phân ca cho nhân viên

Phân ca cho nhân viên

Các mô hình bán lẻ, cửa hàng, quán café, nhà hàng… thường phải sắp xếp lịch công hàng tuần cho nhân viên. Tanca cho phép bạn phân ca linh động giúp nhân viên làm việc Part-time có thể biết trước ca làm việc trong tuần.

Trong trường hợp ca làm việc thay đổi, việc đơn giản chỉ là thêm nhân viên đó vào ca làm việc để tính công


Nhân viên chọn Ca làm

Trong trường hợp các Quản lý của bạn không thể phân ca cho nhân viên? Không sao! Tanca cho phép nhân viên chọn ca làm việc mà họ làm, việc này cũng giúp Quản lý đỡ thời gian phân ca làm việc hàng tuần

Chấm công Online

0995.557.557(Zalo) 0899.1999.54(Hotline)