Lịch công việc

Lịch công việc

Tạo và giao việc ngay cho nhân viên

Thông thường khi bạn giao việc cho nhân viên, bạn sẽ gửi email hoặc thông báo vào nhóm chat chung nhưng như vậy thông tin sẽ bị trôi và tìm lại thì mất thời gian. Tính năng Lịch công việc trên Tanca sẽ giải quyết vấn đề này cho bạn.

Lịch công việc có thể giúp bạn quản lý công việc của một số nhân viên làm ở bên ngoài công ty như: sửa chữa, bảo trì, đi bán hàng, gặp khách hàng, giao hàng… Bạn có thể tạo đầu việc cùng với địa điểm, ngày giờ bắt đầu và kết thúc kèm lưu ý của mình, có thể gắn màu sắc vào từng loại việc để bạn dễ phân biệt rồi ghim người bạn muốn họ làm đầu việc này vào. Mọi thông tin trên sẽ được gửi đến điện thoại của họ thông qua phần mềm nhân sự Tanca.

Ngoài ra, phần mềm nhân sự Tanca còn cho bạn biết nhân viên của mình đang làm gì, đi đâu, lộ trình di chuyển ra sao.


0995.557.557(Zalo) 0899.1999.54(Hotline)