KPI đo lường hiệu suất của công việc

Sử dụng KPI (Key Performance Indicator) để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận. Với Tanca, đánh giá KPI ngay tức thời, tạo ra tính minh bạch giữa nhân viên tham gia đánh giá và người đánh giá.

 • Thiết lập hệ thống các tiêu chí đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp
 • Định lượng, đo lường được chính xác bằng con số hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
 • Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công việc. Theo dõi KPI cá nhân đơn giản và dễ dàng bằng tài khoản riêng. Quản trị KPI & báo cáo trực tuyến

Tạo các tiêu chí Đánh giá

Đánh giá hiệu quả làm việc của công ty, phòng ban và năng lực nhân viên với những mục tiêu rõ ràng. Nhiều doanh nghiệp sử dụng KPI để đo lường doanh số, số lượng khách hàng mới, tỷ lệ phế phẩm, tỷ lệ khách hàng trung thành… Do vậy việc đầu tiên bạn cần xây dựng các tiêu chí đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá tổng hợp thành những Bộ tiêu chí cho từng phòng ban.

 • Tạo các tiêu chí đơn
 • Gom các tiêu chí thành Bộ tiêu chí tổng hợp Áp dụng cho từng phòng ban.

Ví dụ: Phòng Marketing có các tiêu chí: Số lượng khách hàng tiếp cận, Số lượng khách hàng đăng ký, Số lượng khách hàng dùng thử.Và bộ tiêu chí: “Đo lường hoạt động Digital Marketing” bao gồm các tiêu chí đơn như trên.

Dùng thử miễn phí

Xây dựng mẫu Đánh giá cho các Bộ phận/ Cá nhân

Sau khi đã có tiêu chí đánh giá, bạn tạo ra Mẫu đánh giá. Mẫu đánh giá sẽ bao gồm các Bộ tiêu chí tổng hợp trong đó bao gồm những cá nhân tham gia đánh giá, Mục tiêu mong muốn, tỉ trọng đánh giá và công thức tính điểm cho các KPI này.

 • Phòng ban tham gia đánh giá
 • Thời gian đánh giá
 • Những người tham gia đánh giá
 • Các tiêu chí đánh giá (Bộ tiêu chí tổng hợp) bao gồm tỷ trọng của các tiêu chí con, chỉ tiêu của các tiêu chí con, công thức tính điểm của tiêu chí con
 • Công thức và tỉ trọng tính điểm của Bảng mẫu đánh giá
Dùng thử miễn phí

Triển khai Đánh giá KPI và ghi nhận kết quả

Nhân viên sẽ tự đánh giá KPI của họ trên điện thoại hoặc người đánh giá sẽ đánh giá họ. Kết quả KPI sẽ có ngay tức thời sau khi đánh giá. Ví dụ: Các nhân viên bán hàng (Sale) có thể nhập kết quả bán hàng của họ hàng ngày và họ sẽ nhận được kết quả đánh giá số điểm nhận được khi nhập các kết quả đánh giá này.

Số liệu KPI không chỉ thể hiện cho từng chu kỳ mà còn theo lũy kế, chẳng hạn lãnh đạo có thể xem doanh thu của từng cá nhân, từng bộ phận theo từng tháng hoặc lũy kế doanh thu của 6 tháng đầu năm.

Hiển thị số liệu một cách trực quan giúp nhà quản lý có số liệu tức thời từ cấp độ doanh nghiệp xuống từng bộ phận, cá nhân ở dưới. Qua đó giám sát được kết quả hoàn thành KPI của tổ chức, từng phòng ban, từng cá nhân

 • Nhập kết quả đánh giá hàng ngày hoặc theo chu kỳ
 • Nhận điểm đánh giá
Dùng thử miễn phí

Liên kết Điểm số KPI với hệ thống tính lương

Tích hợp với chức năng đánh giá của hệ thống cho phép nhà quản lý đánh giá được bộ phận, nhân viên có đạt được chỉ tiêu hay không. Từ đó có cơ sở để trả lương, thưởng và các chế độ chính sách khác. Đây chính là thành phần lương P3 (Performance - Lương theo hiệu quả) trong trả lương 3P (Position - Person - Performance).

Tanca được thiết kế để tự động tổng hợp kết quả chỉ tiêu KPI, chẳng hạn doanh thu bán lẻ của cả doanh nghiệp được tính bằng tổng doanh thu bán lẻ của các chi nhánh, doanh thu bán lẻ của chi nhánh được tính bằng tổng doanh thu bán lẻ của từng nhân viên bán lẻ, với việc nhập kết quả doanh thu cho từng nhân viên, iHCM tự động tổng hợp và hiển thị kết quả của từng trung tâm cũng như toàn công ty

Dùng thử miễn phí

Các tính năng khác