Dữ liệu nhân viên

Các dữ liệu của nhân viên được số hóa và theo dõi trên hệ thống giúp việc quản lý nhân viên hiệu quả hơn, giảm bớt các thủ tục giấy tờ và các công việc lặp lại thời gian.

  • Số hóa hồ sơ nhân viên
  • Thiết lập chấm công linh hoạt và đa dạng
  • Quản lý quyền lợi và thăng cấp
  • Quản lý Tài liệu cá nhân hay tài sản đang giữ
  • Phân quyền và Bảo mật

Số hóa hồ sơ nhân viên

Tanca cho phép bạn số hóa lưu trữ các dữ liệu thông tin nhân viên đầy đủ và bài bản nhất giúp bạn có thông tin toàn diện về một nhân viên tại công ty mình. Hồ sơ cá nhân được thiết kế và sắp xếp khoa học giúp bạn quản lý chi tiết thông tin nhân viên.

Ngoài ra bạn cũng có thể quản lý Hợp đồng điện tử hay Bảo hiểm và hệ thống sẽ nhắc nhở cho bạn thời gian hết hạn cần tái ký.

Dùng thử miễn phí

Thiết lập chấm công linh hoạt

Trong một doanh nghiệp có nhiều cách chấm công và thiết lập chấm công riêng cho mỗi bộ phận, mỗi cá nhân, Tanca cho phép bạn thiết lập cách thức chấm công chi tiết cho từng cá nhân.

Ví dụ: Sếp thì không cần chấm công và hệ thống sẽ tự động tính.

Nhân viên bán hàng hoặc giao hàng cho phép chấm công bên ngoài

Trưởng bộ phận có quyền chấm công hộ cho nhân viên.

Hay khi chấm công cần chụp hình khuôn mặt để xác thực….

Dùng thử miễn phí

Quản lý Quyền lợi và thăng tiến

Quản lý thăng cấp của nhân viên để biết được quá trình thăng tiến của một nhân viên và các chính sách đãi ngộ đã hợp lý hay chưa?

Dùng thử miễn phí

Quản lý tài liệu và tài sản

Thay vì quản lý các đơn xin việc, hồ sơ nhân viên bằng giấy, văn bằng…. Bạn có thể đưa các giấy tờ này lên trực tuyến để lưu trữ. Tại có thể tải các dữ liệu này xuống máy khi cần thiết

Dùng thử miễn phí

Dữ liệu của bạn luôn an toàn và được bảo mật

Chúng tôi coi trọng bảo mật dữ liệu cá nhân. Chúng tôi thực hiện việc phân quyền và bảo vệ dữ liệu của nhân viên công ty bạn như sau.

  1. Tanca bảo mật đăng nhập 2 lớp qua SMS OTP, QR Code và phần mềm bảo mật thứ 3 qua như Google Authen
  2. Tanca mã hóa toàn bộ dữ liệu thông tin nhân viên để không thể đọc dữ liệu nếu bị tấn công
  3. Tanca phân quyền chi tiết và bạn có quyền thiết lập cho một nhân viên có thể xem gì hay chỉnh sửa gì
  4. Tất cả các dữ liệu nhạy cảm như số điện thoại, email, mức lương, thăng cấp đều được hiện thị thành các dòng ********* nếu không được quyền cho phép xem các thông tin này.
  5. Hệ thống Tanca luôn được đối tác thứ 3 (Công ty CyberRadar) xác thực bảo mật hàng năm.
Dùng thử miễn phí

Quản lý hợp đồng lao động

Tanca cho phép bạn quản lý mọi loại hợp đồng trên Tanca. Chỉ cần bạn nhập thông tin người lao động và mẫu hợp đồng lao động, hệ thống sẽ tự tạo cho bạn hợp đồng lao động. Bạn có thể tải file hợp đồng này xuống và cho ký tay.

Ngoài ra hệ thống còn tự động nhắc nhở các hợp đồng hết hạn, cần ký mới qua email hoặc tin nhắn của Tanca.

Dùng thử miễn phí

Quản lý bảo hiểm

Bạn cũng có thể quản lý các sổ bảo hiểm trên Tanca. Các thông tin về các cá nhân đã đóng bảo hiểm, mức đóng…

Dùng thử miễn phí

Các tính năng khác